Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2012/2013

Nauczyciele

Skład Rady Pedagogicznej:

mgr Małgorzata JASTRZĄB
dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki

mgr Bożena ZIĘBA
wicedyrektor szkoły
, nauczyciel matematyki


mgr Maria JAROSŁAWSKA
pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Danuta GIZA
bibliotekarz

mgr Krystyna JANUSZEWSKA - PODPŁOMYK
logopeda, nauczyciel, zajęć rewalidacyjnych

wychowawcy świetlicy
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Magdalena ŁANUCHA

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Ewelina GIL
mgr Anna MAGDA - GUŁA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Marzena RYSIAK
mgr Joanna TOKARZ

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA
wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

nauczyciele języka polskiego
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG
mgr Urszula DANEL
mgr Kazimiera KŁUSEK
mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Urszula ALEKSIEJ
nauczyciel historii;

mgr Jerzy FLIS
nauczyciel historii i WOS;

mgr Agnieszka GRUSZECKA
nauczyciel historii i geografii

nauczyciele języka angielskiego

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC
mgr Renata POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Sylwia TOMAS

nauczyciele języka niemieckiego
mgr Sabina STACHURA
mgr Dorota DZIJA

nauczyciele matematyki
mgr inż. Halina DĘBOWSKA;
mgr Renata GODEK
mgr Anna RÓG

mgr Bogusława SKOWRON
nauczyciel fizyki i matematyki

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA
nauczyciel biologii i przyrody;

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ
nauczyciel chemii i przyrody;

mgr Małgorzata LASEK
nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych

mgr Waldemar OZGA
nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK
nauczyciel informatyki, techniki

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Ryszard GĄBKA
mgr Norbert JACHOWICZ
mgr Marek PAWŁOWSKI
mgr Tomasz TORBA

nauczyciele religii
ks. mgr Paweł HERUDZIŃSKI
mgr Joanna PADYKUŁA
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

Pracownicy administracji:
Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły
Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:
Ewa DYDUŁA
Anna KAPINOS
Danuta KOWALSKA
Małgorzata LEŚ;
Urszula MYJAK;
Halina PADYKUŁA;
Irena PARYS;
Ryszard RÓŻAŃSKI;
Renata RUGAŁA;
Dorota SIDUR.