Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2007/2008

W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej pracuje 35 nauczycieli, specjalistów przedmiotowych.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2007/2008

mgr Kazimierz OGORZAŁEK – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki;
mgr Małgorzata JASTRZĄB – wicedyrektor szkoły, nauczyciel techniki i plastyki;
mgr Anna ALEKSIEJ – nauczyciel języka polskiego;
ks. mgr Rafał BUDZIK– nauczyciel religii;
S. mgr Marta Kotwica – nauczyciel religii;
mgr Urszula DANEL– nauczyciel języka polskiego;
mgr Agnieszka Leś – nauczyciel języka polskiego;
mgr Halina DĘBOWSKA – nauczyciel matematyki;
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
mgr Sabina DZIEKAN – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Jerzy FLIS – nauczyciel historii i WOS;
mgr Ryszard GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego;
mgr Danuta GIZA – bibliotekarz;
mgr Renata GODEK – nauczyciel matematyki;
mgr Agnieszka GRUSZECKA – nauczyciel historii i geografii;
mgr Maria JAROSŁAWSKA – pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
mgr Izabela KAPUŚCIŃSKA – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego;
mgr Kazimiera KŁUSEK – nauczyciel języka polskiego;
mgr Patrycja KOLANO – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Barbara KOMANIECKA – nauczyciel języka francuskiego
mgr Dorota KRAWIEC – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Małgorzata ŁANOCHA – nauczyciel języka polskiego i informatyki;
mgr Małgorzata MIKA – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Urszula Ogara – nauczyciel historii
mgr Waldemar OZGA – nauczyciel muzyki;
mgr Renata POGODA – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Anna RÓG – nauczyciel matematyki;
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ – nauczyciel chemii i przyrody;
mgr Bogusława SKOWRON – nauczyciel fizyki i matematyki;
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ – nauczyciel religii;
mgr Sylwia TOMAS – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Tomasz TORBA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
mgr Małgorzata Wiech – nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
inż. Tomasz WŁODARCZYK – nauczyciel informatyki;
mgr Bożena ZIĘBA – nauczyciel matematyki;
mgr Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA – nauczyciel biologii i przyrody.

Pracownicy administracji:
- Beata Niedźwiedź

Pracownicy obsługi:
- Małgorzata LEŚ;
- Urszula MYJAK;
- Halina PADYKUŁA;
- Irena PARYS;
- Ryszard RÓŻAŃSKI;
- Renata RUGAŁA;
- Dorota SIDUR;Struktura szkoły

Do Zespołu Szkół uczęszcza 450 uczniów. 

Szkoła Podstawowa:

Kl. 0 – 19 uczniów, wych. Mgr Izabela Kapuścińska
Kl. 1 – 22 uczniów, wych. Mgr Lucyna Przebieglec
Kl. 2 – 22 uczniów, wych. Mgr Dorota Krawiec
Kl. 3 – 22 uczniów, wych. Mgr Sabina Dziekan
Kl. 4 – 22 uczniów, wych. Mgr Urszula Ogara
Kl. 5 – 22 uczniów, wych. Mgr Edyta Rybska - Kozioł
Kl. 6 – 22 uczniów, wych. Mgr Tomasz Torba

Gimnazjum:

Kl. I a – 28 uczniów, wych. mgr Elżbieta Żuchowska - Pezda
Kl. I b – 28 uczniów, wych. Mgr Anna Róg
Kl. I c – 27 uczniów, wych. Mgr inż. Agnieszka Gruszecka
Kl. I d – 27 uczniów, wych. Mgr Kazimiera Kłusek
Kl. II a – 21 uczniów, wych. Mgr Halina Dębowska
Kl. II b – 24 uczniów, wych. Mgr Renata Godek
Kl. II c – 23 uczniów, wych. Mgr Tomasz Włodarczyk
Kl. II d – 20 uczniów, wych. Mgr Patrycja Prokopiuk
Kl. III a – 23 uczniów, wych. Mgr Bogusława Skowron
Kl. III b – 25 uczniów, wych. Mgr Anna Aleksiej
Kl. III c – 24 uczniów, wych. Mgr Małgorzata Łanocha
Kl. III d – 23 uczniów, wych. Mgr Jerzy Flis