Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2008/2009

W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej pracuje 43 nauczycieli, specjalistów przedmiotowych.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2008/2009


mgr Małgorzata JASTRZĄB – dyrektor szkoły, nauczyciel techniki i plastyki
mgr Bożena ZIĘBA – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG – nauczyciel języka polskiego
mgr Filip BELHAOUANE - nauczyciel plastyki
mgr Jolanta CHOMA - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Jacek CYGANOWSKI - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Urszula DANEL– nauczyciel języka polskiego
mgr inż. Halina DĘBOWSKA – nauczyciel matematyki
mgr Sabina DZIEKAN – nauczyciel nauczania początkowego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
mgr Jerzy FLIS – nauczyciel historii i WOS
mgr Ryszard GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Danuta GIZA – bibliotekarz
mgr Renata GODEK – nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka GRUSZECKA – nauczyciel historii i geografii
mgr Krystyna JANUSZEWSKA - PODPŁOMYK - logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Maria JAROSŁAWSKA – pedagog szkolny
mgr Paulina JASIŃSKA - wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Izabela KAPUŚCIŃSKA – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
mgr Kazimiera KŁUSEK – nauczyciel języka polskiego
ks. mgr Zbigniew KMIECIK - nauczyciel religii
S. mgr Marta KOTWICA – nauczyciel religii
mgr Dorota KRAWIEC – nauczyciel nauczania początkowego
mgr Małgorzata ŁANOCHA – nauczyciel języka polskiego
mgr Leszek ŁANUCHA - nauczyciel języka angielskiego
mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC - nauczyciel języka angielskiego
lic. Maria MIODUNKA - nauczyciel języka angielskiego
mgr Urszula OGARA - nauczyciel historii
mgr Waldemar OZGA – nauczyciel muzyki
mgr Renata POGODA – nauczyciel języka angielskiego
mgr Patrycja PROKOPIUK - nauczyciel języka angielskiego
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Anna RÓG – nauczyciel matematyki
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ – nauczyciel chemii i przyrody
mgr Barbara SKOWRON – nauczyciel języka francuskiego
mgr Bogusława SKOWRON – nauczyciel fizyki i matematyki
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ – nauczyciel religii
lic. Agnieszka STRZELCZYK - nauczyciel języka angielskiego
mgr Renata STYCZEŃ - nauczanie zintegrowane
mgr Sylwia TOMAS – nauczyciel języka angielskiego
mgr Tomasz TORBA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK – nauczyciel informatyki
mgr Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA – nauczyciel biologii i przyrody

Pracownicy administracji:
- Beata Niedźwiedź

Pracownicy obsługi:
- Marta Kusek
- Małgorzata Leś
- Urszula Myjak
- Halina Padykuła
- Irena Parys
- Ryszard Różański
- Renata Rugała
- Dorota Sidur


--- Struktura szkoły ------------
Do Zespołu Szkół uczęszcza 434 uczniów.

Szkoła Podstawowa:

Kl. 0 – 23 uczniów, wych. mgr Izabela. Kapuścińska
Kl. 1 – 17 uczniów, wych. mgr Renata Styczeń
Kl. 2 – 24 uczniów, wych. mgr Lucyna Przebieglec
Kl. 3 – 18 uczniów, wych. mgr Dorota Krawiec
Kl. 4 – 22 uczniów, wych. mgr Sylwia Tomas
Kl. 5 – 19 uczniów, wych. mgr Urszula Ogara
Kl. 6 – 25 uczniów, wych. mgr Edyta Rybska - Kozioł

Gimnazjum:

Kl. I a – 22 uczniów, wych. mgr Małgorzata. Łanocha
Kl. I b – 23 uczniów, wych. mgr Maria Miodunka
Kl. I c – 23 uczniów, mgr Anna Aleksiej - Szeląg
Kl. I d – 23 uczniów, wych. mgr Bogusława Skowron
Kl. II a – 28 uczniów, wych. mgr Elżbieta Żuchowska - Pezda
Kl. II b – 26 uczniów, wych. wych. mgr Anna Róg
Kl. II c – 28 uczniów, wych. mgr Agnieszka Gruszecka
Kl. II d – 27 uczniów, wych. mgr Kazimiera Kłusek
Kl. III a – 22 uczniów, wych. mgr inż. Halina Dębowska
Kl. III b – 21 uczniów, wych. mgr Renata Godek
Kl. III c – 22 uczniów, wych. mgr inż. Tomasz Włodarczyk
Kl. III d – 21 uczniów, wych. mgr Jerzy Flis