Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2021/2022

Skład Rady Pedagogicznej ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2021/2022


mgr Małgorzata JASTRZĄB
dyrektor szkoły
nauczyciel plastyki

mgr Magdalena POLAK
wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Anna Aleksiej - Szeląg
pedagog szkolny,
nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa GARDULSKA
psycholog szkolny

mgr Danuta GIZA
bibliotekarz

nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Urszula ALEKSIEJ
mgr Tomasz WŁODARCZYK
mgr Waldemar OZGA
mgr Tomasz TORBA
mgr Danuta GIZA
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Małgorzata JASTRZĄB
mgr Anna PACIORKOWSKA – SKRZYPEK
mgr Joanna WYSTĘPEK
mgr Elżbieta ŻUCHOWSKA -PEZDA

wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Paulina GŁODZIK
mgr Anna MAGDA – GUŁA
mgr Anna KLEMENTOWSKA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Joanna TOKARZ
mgr Sylwia JASIŃSKA - KOLANO
mgr Marzena RYSIAK
mgr Gabriela JELEŃ
mgr Joanna ZIÓŁKOWSKA - ZIĘBA
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Joanna WYSTĘPEK

nauczyciel wspomagający
mgr Anna PACIORKOWSKA - SKRZYPEK

nauczyciele języka polskiego
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG
mgr Małgorzata ŁANOCHA
mgr Magdalena POLAK

nauczyciel historii i WOS
mgr Jerzy FLIS
 
nauczyciel historii i geografii, WOS
mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciele języka angielskiego
mgr Renata POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK

nauczyciele języka niemieckiego
mgr Sabina STACHURA

nauczyciele matematyki
mgr Renata GODEK
mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel fizyki
mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel biologii
mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel chemii i przyrody;
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki
mgr Waldemar OZGA
 
nauczyciel informatyki, techniki
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Tomasz TORBA

nauczyciele religii
ks. mgr Dominik MIKULSKI
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

 Pracownicy administracji:
Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły
Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:
Ewa DYDUŁA
Stanisława FRONC
Anna JANCZAK – MIŁOŚ
Anna JABRZYK
Małgorzata LEŚ
Urszula MYJAK
Halina PADYKUŁA
Elżbieta PARYS
Ryszard RÓŻAŃSKI
Renata RUGAŁA
Dorota SIDUR
Wioletta STACH
Klaudia TROJNACKA