Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2009/2010

Kadra nauczycielska
W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej uczy się 418 uczniów: w Szkole Podstawowej 143 uczniów, w Gimnazjum 275.
Na edukację młodzieży pracuje 41 nauczycieli, specjalistów przedmiotowych o wysokich kwalifikacjach.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2009/2010
mgr Małgorzata JASTRZĄB – dyrektor szkoły, nauczyciel techniki i plastyki;
mgr Bożena ZIĘBA – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki;

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG – nauczyciel języka polskiego;
mgr Filip BELHAOUANE - nauczyciel plastyki
mgr Jolanta CHOMA - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Jacek CYGANOWSKI - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Urszula DANEL– nauczyciel języka polskiego;
mgr inż. Halina DĘBOWSKA – nauczyciel matematyki;
mgr Sabina DZIEKAN – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
mgr Joanna DZIEWIT - nauczyciel języka francuskiego;
mgr Jerzy FLIS – nauczyciel historii i WOS;
mgr Ryszard GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego;
mgr Danuta GIZA – bibliotekarz;
mgr Renata GODEK – nauczyciel matematyki;
mgr Agnieszka GRUSZECKA – nauczyciel historii i geografii;
ks. mgr Paweł HERUDZIŃSKI - nauczyciel religii
mgr Krystyna JANUSZEWSKA - PODPŁOMYK - logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Maria JAROSŁAWSKA – pedagog szkolny;
mgr Paulina JASIŃSKA - KOBA- wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Kazimiera KŁUSEK – nauczyciel języka polskiego
S. mgr Monika KOTWICA – nauczyciel religii;
mgr Dorota KRAWIEC – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Małgorzata ŁANOCHA – nauczyciel języka polskiego;
mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC - nauczyciel języka angielskiego
mgr Urszula OGARA - nauczyciel historii
mgr Waldemar OZGA – nauczyciel muzyki;
mgr Renata POGODA – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Patrycja PROKOPIUK - nauczyciel języka angielskiego;
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC – nauczyciel nauczania początkowego;
mgr Anna RÓG – nauczyciel matematyki;
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ – nauczyciel chemii i przyrody;
mgr Bogusława SKOWRON – nauczyciel fizyki i matematyki;
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ – nauczyciel religii;
mgr Sabina STACHURA – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Renata WINIARZ - nauczanie zintegrowane
mgr Sylwia TOMAS – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Tomasz TORBA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK – nauczyciel informatyki i techniki;
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego;
mgr Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA – nauczyciel biologii i przyrody.

Pracownicy administracji:
- Beata NIEDŹWIEDŹ
- Marta KUSEK

Pracownicy obsługi:
- Małgorzata LEŚ
- Urszula MYJAK
- Halina PADYKUŁA
- Irena PARYS
- Ryszard RÓŻAŃSKI
- Renata RUGAŁA
- Dorota SIDUR