Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2023/2024

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2023/2024

Skład Rady Pedagogicznej
mgr Małgorzata JASTRZĄB
dyrektor szkoły
nauczyciel plastyki

mgr Magdalena POLAK
wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Anna Aleksiej - Szeląg
pedagog szkolny,
nauczyciel języka polskiego

bibliotekarz
mgr Danuta GIZA

nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Urszula ALEKSIEJ
mgr Jerzy FLIS
mgr Waldemar OZGA
mgr Tomasz TORBA
mgr Danuta GIZA
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Małgorzata JASTRZĄB

wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Anna MAGDA – GUŁA
mgr Anna KLEMENTOWSKA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Joanna TOKARZ
mgr Sylwia JASIŃSKA - KOLANO
mgr Gabriela JELEŃ
mgr Joanna ZIÓŁKOWSKA - ZIĘBA
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Joanna WYSTĘPEK
mgr Anna PACIORKOWSKA - SKRZYPEK

nauczyciele języka polskiego
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG
mgr Małgorzata ŁANOCHA
mgr Magdalena POLAK

nauczyciel historii i geografii, wos
mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciele języka angielskiego
mgr Renata  POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK

nauczyciel języka niemieckiego
mgr Bernadetta MAJ

nauczyciel matematyki
mgr Renata GODEK
mgr Maria ZIĘCINA

nauczyciel fizyki
mgr Andrzej SKÓRA

nauczyciel biologii
mgr Edyta RYBSKA-KOZIOŁ

nauczyciel chemii i przyrody, biologii
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki
mgr Waldemar OZGA

nauczyciel informatyki, techniki
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Joanna OZGA

nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie
mgr Urszula ALEKSIEJ

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Tomasz TORBA

nauczyciele religii
ks. mgr Marcin BUKOWIEC
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

Pracownicy administracji:
Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły
Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:
Ewa DYDUŁA
Stanisława FRONC
Anna JANCZAK – MIŁOŚ
Anna JABRZYK
Małgorzata LEŚ
Urszula MYJAK
Halina PADYKUŁA
Elżbieta PARYS
Ryszard RÓŻAŃSKI
Renata RUGAŁA
Dorota SIDUR
Wioletta STACH
Klaudia TROJNACKA