Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2018/2019

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019


dyrektor szkoły
nauczyciel plastyki
mgr Małgorzata JASTRZĄB

wicedyrektor szkoły,
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych
mgr Magdalena POLAK

pedagog szkolny
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria JAROSŁAWSKA

bibliotekarz
mgr Danuta GIZA

wychowawcy świetlicy

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Danuta GIZA

mgr Joanna TOKARZ

mgr Jerzy FLIS

mgr Agnieszka GRUSZECKA

mgr Dorota GRABIEC

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Urszula ALEKSIEJ

 

 


wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Marzena RYSIAK

mgr Anna MAGDA - GUŁA

mgr Bogusława KUŁAGA

mgr Gabriela JELEŃ

mgr Joanna TOKARZ

wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Joanna WYSTĘPEK

mgr Sabina DZIEKAN

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Magdalena POLAK


nauczyciel historii i WOS

mgr Jerzy FLIS

nauczyciel historii i geografii

mgr Agnieszka GRUSZECKA
 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC

mgr Renata POGODA

mgr Patrycja PROKOPIUK

 

nauczyciele języka niemieckiego

mgr Agnieszka OSZCZUDŁOWSKA

 

nauczyciele matematyki

mgr Renata GODEK

mgr Bogusława SKOWRON

 

nauczyciele fizyki

mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel biologii i przyrody

 

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel chemii i przyrody

 

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki

mgr Waldemar OZGA

nauczyciel informatyki, techniki

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA

mgr Tomasz TORBA

 

nauczyciele religii

ks. mgr Dominik MIKULSKI

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2018/2019 

Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA
Anna JANCZAK - MIŁOŚ
Danuta KOWALSKA
Małgorzata LEŚ;
Urszula MYJAK;
Halina PADYKUŁA;
Ryszard RÓŻAŃSKI;
Renata RUGAŁA;
Dorota SIDUR;
Stanisława FRONC;
Maria JAROSZ;