Forum

XII forum społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Spotkania rodziców, nauczycieli, samorządu wiejskiego i uczniów w Woli Mieleckiej stały się już tradycją. Pierwsze forum społeczności szkolnej odbyło się 28 września 1997 roku i dyskutowano nad kierunkami rozwoju szkoły. Tematem przewodnim XII forum społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej było hasło „Kierunki rozwoju szkoły w świetle reformy programowej”

Jubileuszowe X forum społeczności szkolnej ZS w Woli Mieleckiej "Jak wychowujemy ?"

Na X forum oprócz rodziców nauczycieli i uczniów przybyli zaproszeni goście: Pani Anna Kołacz z wydziału prewencji KP Policji, Pan Jan Kołodziej przewodniczący Rady Gminy Mielec i Pani Małgorzata Cyran Kierownik referatu oświaty , przedstawicielka Wójta Gminy Mielec i Andrzej Klich - radny naszej gminy.