Przedszkole

Nabór do przedszkola i zapisy do klasy pierwszej

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza nabór dzieci 3,4,5 – letnich z terenu Gminy Mielec do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Woli Mieleckiej. Wydawanie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” odbędzie się  w dniach  1-2 marca 2012 r. w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły.

Mikołaj w przedszkolu

5 grudnia przybył do naszego przedszkola święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem Elfem i workiem pełnym prezentów. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej dla Drogiego Gościa, dzieci otrzymały słodkie prezenty  i obiecały Mikołajowi, że przez cały najbliższy rok będą bardzo, bardzo grzeczne.

Pasowanie na przedszkolaka

28 października 2011r. w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. To szczególnie ważne wydarzenia dla nowo przyjętych dzieci. Jest to również moment, w którym maluchy stają się pełnoprawnymi przedszkolakami. Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego.

Spotkanie ze strażakiem

12 października 2011 r. nasze przedszkole odwiedził Pan Jerzy Klementowski, honorowy członek OSP w Woli Mieleckiej. Opowiadał on o pracy strażaka, niebezpieczeństwach związanych z tym zawodem oraz pokazywał dzieciom swoje odznaczenia i piękną kronikę OSP.

Bezpieczny przedszkolak

W miesiącu październiku w naszym przedszkolu prowadzona była akcja pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”. Oprócz zajęć dydaktycznych i zabaw uczących bezpiecznego zachowania się w pobliżu jezdni, dzieci spotkały się z funkcjonariuszami oddelegowanymi z Powiatowej Komendy Policji z Mielca.

Otwarcie nowego Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

18 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej, którą połączono z Pasowaniem na Przedszkolaka. W murach przedszkola dyrektor placówki Pani Małgorzata Jastrząb powitała przybyłych gości; Tadeusza Lipkę – zastępcę wójta Gminy Mielec, Bożenę Mazur – sekretarza Gminy Mielec, Zofię Błach – dyrektora GOPS w Mielcu, Annę Babula – dyrektora powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu, Beatę Wrzesień – doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Mielec oraz Rodziców naszych przedszkolaków , którzy licznie przybyli na tę uroczystość.