Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2020/2021

Skład Rady Pedagogicznej ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2020/2021

dyrektor szkoły
nauczyciel plastyki
mgr Małgorzata JASTRZĄB

wicedyrektor szkoły,
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych
mgr Magdalena POLAK

pedagog szkolny
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria JAROSŁAWSKA

bibliotekarz
mgr Danuta GIZA

nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Urszula ALEKSIEJ
mgr Tomasz WŁODARCZYK
mgr Waldemar OZGA
mgr Tomasz TORBA
mgr Danuta GIZA
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Anna ALEKSIEJ – SZELĄG
mgr Małgorzata ŁANOCHA
mgr Bogumiła DZIEKAN - GĄBKA
mgr Maria JAROSŁAWSKA
mgr Małgorzata JASTRZĄB

wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Anna MAGDA - GUŁA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Joanna TOKARZ
mgr Sylwia JASIŃSKA - KOLANO
mgr Marzena RYSIAK
mgr Gabriela JELEŃ
mgr Joanna WYSTĘPEK
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Dorota KRAWIEC

nauczyciel wspomagający
mgr Ewelina NICPOŃ – BOGACZ

nauczyciele języka polskiego
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG
mgr Małgorzata ŁANOCHA
mgr Magdalena POLAK

nauczyciel historii i WOS;
mgr Jerzy FLIS

nauczyciel historii i geografii
mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciele języka angielskiego
mgr Renata POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK

nauczyciele języka niemieckiego
mgr Sabina STACHURA

nauczyciele matematyki
mgr Renata GODEK
mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel fizyki
mgr Bogusława SKOWRON

nauczyciel biologii
mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel chemii i przyrody
mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki
mgr Waldemar OZGA

nauczyciel informatyki, techniki
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Tomasz TORBA

nauczyciele religii
ks. mgr Dominik MIKULSKI
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

Pracownicy administracji:
Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły
Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:
Ewa DYDUŁA
Anna JANCZAK – MIŁOŚ
Anna JABRZYK
Danuta KOWALSKA
Małgorzata LEŚ
Urszula MYJAK
Halina PADYKUŁA
Elżbieta PARYS
Ryszard RÓŻAŃSKI
Renata RUGAŁA
Dorota SIDUR
Stanisława FRONC