Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2010/2011

Kadra nauczycielska
W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej uczy się 385 uczniów: w Szkole Podstawowej 149 uczniów, w Gimnazjum 236.
Na edukację młodzieży pracuje 43 nauczycieli, specjalistów przedmiotowych o wysokich kwalifikacjach.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2010/2011

mgr Małgorzata JASTRZĄB – dyrektor szkoły, nauczyciel techniki i plastyki;
mgr Bożena ZIĘBA – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki;

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG – nauczyciel języka polskiego;

mgr Małgorzata WIECH - nauczyciel plastyki

mgr Urszula DANEL– nauczyciel języka polskiego;

mgr inż. Halina DĘBOWSKA – nauczyciel matematyki;

mgr Sabina DZIEKAN – nauczyciel nauczania początkowego;

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;

mgr Jerzy FLIS – nauczyciel historii i WOS;

mgr Ryszard GĄBKA – nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Danuta GIZA – bibliotekarz;

mgr Renata GODEK – nauczyciel matematyki;

mgr Agnieszka GRUSZECKA – nauczyciel historii i geografii;

mgr Krystyna JANUSZEWSKA - PODPŁOMYK - logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Maria JAROSŁAWSKA – pedagog szkolny;

mgr Paulina JASIŃSKA - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Izabela KAPUŚCIŃSKA – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego;

mgr Kazimiera KŁUSEK – nauczyciel języka polskiego

ks. mgr Paweł HERUDZIŃSKI - nauczyciel religii

S. mgr Monika KOTWICA – nauczyciel religii;

mgr Dorota KRAWIEC – nauczyciel nauczania początkowego;

mgr Małgorzata ŁANOCHA – nauczyciel języka polskiego;

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC - nauczyciel języka angielskiego

mgr Urszula OGARA - nauczyciel historii

mgr Waldemar OZGA – nauczyciel muzyki;

mgr Renata POGODA – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Patrycja PROKOPIUK - nauczyciel języka angielskiego;

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC – nauczyciel nauczania początkowego;

mgr Anna RÓG – nauczyciel matematyki;

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ – nauczyciel chemii i przyrody;

mgr Bogusława SKOWRON – nauczyciel fizyki i matematyki;

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ – nauczyciel religii;

mgr Renata STYCZEŃ - nauczanie zintegrowane

mgr Sylwia TOMAS – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Tomasz TORBA – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK – nauczyciel informatyki;

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA – nauczyciel biologii i przyrody.

Pracownicy administracji:

- Beata NIEDŹWIEDŹ

Pracownicy obsługi:
- Marta KUSEK
- Małgorzata LEŚ
- Urszula MYJAK;
- Halina PADYKUŁA
- Irena PARYS
- Ryszard RÓŻAŃSKI
- Renata RUGAŁA
- Dorota SIDUR


Dane ogólne:
Liczba uczniów
(rok szkolny 2010/2011)
Szkoła podstawowa
0
I
II
III
IV
V
VI
Razem
22
20
24
18
25
18
22
149
Gimnazjum
I
II
III
Razem
71
75
90
236
Liczba oddziałów
20 + 2 oddziały przedszkolne
Infrastruktura techniczna:
Stały dostęp do Internetu
TAK
Liczba pracowni internetowych / liczba stanowisk
4
Liczba pracowni multimedialnych
1
Sale gimnastyczne
TAK
Boiska sportowe
TAK