Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2017/2018

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2017/2018

Skład Rady Pedagogicznej:
mgr Małgorzata JASTRZĄB
dyrektor szkoły
nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki


mgr Magdalena POLAK
wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Maria JAROSŁAWSKA
pedagog szkolny,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Danuta GIZA
bibliotekarz

wychowawcy świetlicy
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Danuta GIZA
mgr Joanna TOKARZ
mgr Jerzy FLIS
mgr Agnieszka GRUSZECKA
mgr Dorota GRABIEC
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Urszula ALEKSIEJ

wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Marzena RYSIAK
mgr Anna MAGDA - GUŁA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Gabriela JELEŃ
mgr Joanna TOKARZ

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA
wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Dorota GRABIEC
mgr Sabina DZIEKAN

nauczyciele języka polskiego
mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG
mgr Małgorzata ŁANOCHA
mgr Magdalena POLAK
mgr Kazimiera KŁUSEK

mgr Jerzy FLIS
nauczyciel historii i WOS;

mgr Urszula ALEKSIEJ
nauczyciel historii i religii

mgr Agnieszka GRUSZECKA
nauczyciel historii i geografii

nauczyciele języka angielskiego
mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC
mgr Renata POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK

nauczyciele języka niemieckiego
mgr Agnieszka OSZCZUDŁOWSKA

nauczyciele matematyki
mgr Małgorzata KALICKA - STRZĘPKA
mgr Renata GODEK
mgr Anna RÓG

nauczyciele fizyki
mgr Bogusława SKOWRON

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA
nauczyciel biologii i przyrody;

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ
nauczyciel chemii i przyrody;

mgr Waldemar OZGA
nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki
 
mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK
nauczyciel informatyki, techniki

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Mateusz Załucki
mgr Tomasz TORBA
 

nauczyciele religii

ks. mgr Wojciech DUDZIK
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

mgr Urszula ALEKSIEJ

  Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA
Anna JANCZAK - MIŁOŚ
Danuta KOWALSKA
Małgorzata LEŚ;
Urszula MYJAK;
Halina PADYKUŁA;
Ryszard RÓŻAŃSKI;
Renata RUGAŁA;
Dorota SIDUR;
Stanisława FRONC;
Maria JAROSZ;


 Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek 8.00 – 12.30
Wtorek       8.00 – 13.30
Środa        8.30 – 14.30
Czwartek     9.00 – 13. 00
Piątek       8.00 – 13.30