Pracownicy ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2014/2015

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015

mgr Małgorzata JASTRZĄB - dyrektor szkoły
nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki

mgr Magdalena POLAK - wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych
 
mgr Maria JAROSŁAWSKA - pedagog szkolny,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Danuta GIZA - bibliotekarz
 
wychowawcy świetlicy:
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Marek PAWŁOWSKI
mgr Małgorzata WIECH
mgr Anna MAGDA – GUŁA
mgr Danuta GIZA
mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

wychowawcy oddziałów przedszkolnych:
mgr Ewelina GIL
mgr Anna MAGDA - GUŁA
mgr Bogusława KUŁAGA
mgr Marzena RYSIAK
mgr Joanna TOKARZ

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA - wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Sabina DZIEKAN
mgr Dorota KRAWIEC
mgr Lucyna PRZEBIEGLEC
mgr Joanna WYSTĘPEK

nauczyciele języka polskiego
mgr Joanna OZGA
mgr Kazimiera KŁUSEK
mgr Joanna TARNOWSKA - LEYKO

mgr Jerzy FLIS - nauczyciel historii i WOS

mgr Agnieszka GRUSZECKA - nauczyciel historii i geografii

nauczyciele języka angielskiego:
mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC
mgr Renata POGODA
mgr Patrycja PROKOPIUK
mgr Sylwia TOMAS


nauczyciele języka niemieckiego:
mgr Sabina STACHURA
mgr Joanna RUSIN

nauczyciele matematyki:
mgr inż. Halina DĘBOWSKA;
mgr Renata GODEK
mgr Anna RÓG


mgr Bogusława SKOWRON - nauczyciele fizyki

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA - nauczyciel biologii i przyrody

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ  - nauczyciel chemii i przyrody

mgr Waldemar OZGA - nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK - nauczyciel informatyki, techniki
 
nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA
mgr Ryszard GĄBKA
mgr Tomasz TORBA

nauczyciele religii:
ks. mgr Wojciech DUDZIK
ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

 Pracownicy administracji:
Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły
Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:
Ewa DYDUŁA
Anna JANCZAK - MIŁOŚ
Danuta KOWALSKA
Małgorzata LEŚ
Urszula MYJAK
Halina PADYKUŁA
Irena PARYS
Ryszard RÓŻAŃSKI
Renata RUGAŁA
Dorota SIDUR


 Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek 8.00 – 12.30
Wtorek       8.00 – 13.30
Środa        8.30 – 14.30
Czwartek     9.00 – 13. 00
Piątek       8.00 – 13.30