List Rzecznika Praw Obywatelskich , wały powodziowe

Pismo jakie otrzymał Poseł Krzysztof Popiołek od Rzecznika Praw Obywatelskich, w reakcji na 700 skarg złożonych w imieniu mieszkańców powiatu mieleckiego w dniu 7 kwietnia w biurze rzecznika w Warszawie.

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/