Dom Ludowy, zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej

4 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej, na które przybyli również zastępca wójta Gminy Mielec Tadeusz Lipka, przewodniczący Rady Gminy Jan Kołodziej, radny Woli Mieleckiej Wiesław Bożek, oraz cała Rada Sołecka na czele z sołtysem Wiesławem Soboniem.


Dla tej publiczności uczniowie klasy 2-6 Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej zaprezentowali ponad godzinne przedstawienie "Misterium męki Pańskiej XXi wieku " .

Tematem przewodnim spotkania było zagospodarowanie obiektu Domu Ludowego, oraz jego otoczenia .