Chodniki, przejścia dla pieszych przy drogach wojewódzkich

W październiku 2011 roku na wniosek radnego sejmiku wojewódzkiego Fryderyka Kapinosa odbyło się spotkanie radnego sejmiku, wójta gminy Mielec Kazimierza Gacka, radnego Mariusza Kawalca z zastępcą dyrektora podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kazimierzem Surmaczem.


Odpowiedzi Wójta Gminy Mielec Kazimierza Gacka na pisma w sprawie chodników i przejść dla pieszych.15-12-2011

 

W październiku 2011 roku na wniosek radnego sejmiku wojewódzkiego Fryderyka Kapinosa odbyło się spotkanie radnego sejmiku, wójta gminy Mielec Kazimierza Gacka, radnego Mariusza Kawalca z zastępcą dyrektora podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kazimierzem Surmaczem.

Tematem spotkania było wskazanie zagrożeń wynikających z braku chodników dla pieszych, rowerzystów przy zjeździe z mostu w Woli Mieleckiej, braku chodnika od sklepu Delikatesy Centrum do ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 983 w kierunku Rzędzianowic, braku oznakowania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 983 i nr 984, oraz na drodze powiatowej w kierunku Podleszan. Dyrektor Kazimierz Surmacz wskazał możliwość finansowania inwestycji, ale po wykonaniu dokumentacji technicznej przez Gminę Mielec.

Wcześniej było już kilka spotkań odnośnie braku chodników i przejść dla pieszych przy zjeździe z mostu na Wisłoce i drogach wojewódzkich, które nie przyniosły żadnej poprawy. Dlatego wystosowano pisma do wójta gminy Mielec o odpowiedź jakie są plany odnośnie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie Woli Mieleckiej.

Pisma do wójta Gminy Mielechttps://www.facebook.com/wolamielecka/