W 2012 na drogach pojawi się 300 nowych fotoradarów, jeden w Woli Mieleckiej

Inspekcja kupi w przyszłym roku 300 nowoczesnych fotoradarów. W dniu 4 listopada w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozwojowi systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce.


Dyrektor Centrum  Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w GITD Marcin Flieger przedstawił założenia rozbudowy systemu fotoradarowego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś  priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jeden zaplanowano w Woli Mieleckiej

W przyszłym roku oprócz 300 nowych fotoradarów zakupione będą także urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle.

Fotoradary mają być nowoczesnymi urządzeniami, które na stałe pojawią się w wyznaczonych przez Inspekcję lokalizacjach. Lista miejsc jest znana. Jedno z urządzeń pojawi się w Woli Mieleckiej, na trasie Mielec – Lisia Góra. ITD zapowiada także, że regularnie będą ogłaszane kolejne zakupy fotoradarów, które ustawiane będą w następnych lokalizacjach.

Na ten cel Inspekcja Transportu Drogowego przeznaczy 50 milionów euro. Nowe urządzenia zostaną rozlokowane na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg.

Urządzenia będą przystosowane do pracy w trybie 24 godzinnym, będą wyposażone w moduły umożliwiające teletransmisję tak, aby przekazanie informacji o zarejestrowanym naruszeniu odbywało się on line i żeby jak najszybciej trafiało to do centrali. Od przyszłego roku na drogach zostanie wprowadzony także odcinkowy pomiar prędkości - dodaje Marcin Fliger. Jak zauważa dyrektor są miejsca gdzie sama obecność funkcjonariusza lub zastosowanie stacjonarnego urządzenia działa, ale tylko na określonym odcinku. Marcin Fliger uważa, że są trasy na których wymagane jest spowolnienie ruchu na całym odcinku, to na przykład przejazd przez mniejsze miejscowości. W takich wypadkach ustawione zostaną urządzenia na początku i na końcu trasy, a potem zostanie wyliczona średnia prędkość. Na drogach pojawią się także urządzenia do kontroli przejazdu na czerwonym świetle, skróci się także czas od popełnienia wykroczenia do wystawienia mandatu - zaznacza Marcin Fliger. W praktyce pojazdy, które przekroczą linię przy zapalonym czerwonym świetle zostaną zarejestrowane.

Inspekcja Transportu Drogowego od lipca przejęła nadzór nad systemem fotoradarów. W ocenie rzecznika ITD Alvina Gajadhura w ostatnich miesiącach wyraźnie spadła liczba wypadków. Od 1 lipca od kiedy system działa zaczął przynosić efekty, spadła liczba ofiar śmiertelnych. Gajadhur podkreśla jednak, że nadal część kierowców znacznie przekracza prędkość w ciągu ostatniego weekendu zarejestrowano 19 tys. wykroczeń a ponad 40% to kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 30 k/h. W ciągu ostatniego długiego weekendu związanego z okresem Wszystkich Świętych fotoradary rejestrowały dziennie średnio ponad 3.700 przekroczeń prędkości.

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/