Radni chcą mieć wpływ na koncepcję dojazdu do projektowanego mostu na Wisłoce

Trwają obecnie prace nad koncepcją budowy przeprawy mostowej na rzece Wisłoce prowadzone przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mielcu.


Zadaniem projektantów jest wskazanie trzech wariantów lokalizacji mostu i dróg łączących go między innymi z terenami przemysłowymi miasta Mielca. Jest to inwestycja, która będzie miała istotny wpływ na dalszy rozwój miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego, może mieć kolosalne znaczenie dla organizacji ruchu samochodowego w Mielcu na wiele następnych lat.

 

Powiatowi rajcy chcą posiedzenia wspólnego komisji w tej sprawie.

W czwartek, na sesji rady powiatu jej członkowie Daniel Kozdęba i Tadeusz Lipka złożyli wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji rady w tej sprawie. - Wnioskujemy o organizację wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Mieleckiego i komisji właściwych w zainteresowanych Jednostkach Samorządu Terytorialnego i przedstawicieli Wykonawcy, którego celem będzie zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami – czytamy we wniosku.

Daniel Kozdęba zgłasza także nową propozycję poprowadzenia drogi łączącej miasto z mostem.
- Daleki jestem od krytyki, natomiast chodzi o to aby przeanalizować proponowane rozwiązania. Według wstępnych informacji biuro przygotowało koncepcję ale nie uwzględniło do tej pory potrzeby stworzenia modelu ruchu, który pozwoliłby zasymulować nowy rozkład ruchu samochodów po wprowadzeniu nowego połączenia (przeprawy mostowej). W efekcie wstępnie proponowane rozwiązania różnią się tylko w niewielkim stopniu i biegną w pobliżu ul. Traugutta. Może to spowodować przeciążenie ronda z ul. Sienkiewicza, które na dodatek przechodzi później w przejazd przez tory kolejowe. W praktyce może to doprowadzić do korków i prowadzenia ciężkiego ruchu przez miasto.

Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie drogi do mostu na Wisłoce od przejazdu kolejowego przy działkach na wysokości lotniska i ul. Kosmonautów. Takie rozwiązanie prowadziłoby do powstania części obwodnicy po północnej stronie Mielca i wyprowadzało ciężki ruch ze strefy ekonomicznej od razu poza granice miasta. Oczywiście cały temat wymaga szerszej dyskusji z udziałem Wykonawcy i przedstawicieli gmin – przekazuje Kozdęba


źródło: Hej Mielec


https://www.facebook.com/wolamielecka/