Odmowa lokalizacji budowy stacji bazowej ERA

ERA 58424 Wola Mielecka.  18-05-2009 Wola Mielecka
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "ERA 58424 Wola Mielecka".

 

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/