Plan zagospodarowania, powstanie obiektu sakralnego w Woli Mieleckiej

Podczas sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 sierpnia 2008 roku radni przegłosowali zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i uwzględnili w nim powstanie obiektu sakralnego w Woli Mieleckiej, kościół powstanie w pobliżu obecnej kaplicy.

Sesja Rady Gminy Mielec z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w Gminie Mielec – część A.


Podczas sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 sierpnia 2008 roku radni przegłosowali zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i uwzględnili w nim powstanie obiektu sakralnego w Woli Mieleckiej, kościół powstanie w pobliżu obecnej kaplicy.


Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w Gminie Mielec – część A

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 8,40 ha, położony przy drodze powiatowej relacji Czermin – Wola Mielecka – Przecław oraz drodze wojewódzkiej nr 984 relacji Lisia Góra – Mielec w miejscowości Wola Mielecka.

Plan zagospodarowania przestrzennego, powstanie obiektu sakralnego w Woli Mieleckiej

https://www.facebook.com/wolamielecka/