Akcja powodziowa w powiecie mieleckim, maj 2019

Na terenie powiatu mieleckiego trwa duża akcja przeciwpowodziowa. Najgorsza sytuacja występuje w gminie Wadowice Górne. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne.
Centrum zarządzania kryzysowego: Gmina Mielec nr tel. 177745665 - całodobowo.
Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego: tel.177800440, 177800435, 177800434.

Monitoring powodziowy rzeka Wisłoka / Wola Mielecka *


www.wolamielecka.pl
źródło: monitor.pogodynka.plZarośnięta śluza na Kanale Królewskim w Woli Mieleckiej
https://wicherski1.blogspot.com


Akcja powodziowa rzeka Wisłoka, Wola Mielecka 24 maja 2019
https://wicherski1.blogspot.com


26.05.2019
Działania strażaków nadal trwają, rozpoczęło się szacowanie strat i usuwanie skutków powodzi.

Mielec - miasto
Wisłoka opadła do bardzo bezpiecznego poziomu, jednak jeszcze w weekend były na terenie miasta miejsca, gdzie dochodziło do podtopień - na przykład ulica Rolna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje mieszkańców miasta Mielca, którzy ponieśli szkody powodziowe w budynkach mieszkalnych i w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych oraz znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc w tutejszym Ośrodku.

Mielec - gmina
- Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Mielec o zgłaszanie strat poniesionych w budynkach mieszkalnych w wyniku podtopień - bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec lub pod numerami tel. 17 717 52 51, 17 7175250 lub 17 773 05 90. Przy zgłaszaniu strat w miarę możliwości prosimy o dołączanie zdjęć dokumentujących powstałe szkody w budynkach mieszkalnych - przekazuje Mirosław Jaworski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Nieczynna jest lokalna droga Książnice - Wólka Książnicka, gdzie podczas powodzi doszło do zdewastowania przepustu. Woda jeszcze miejscami zalega na polach i łąkach, w wielu domach zalane są jeszcze piwnice.

Gmina Czermin
Trwa zabezpieczenie i wypompowywanie wody z zalanych i podtopionych gospodarstw domowych. Na miejscu działają jednostki OSP z terenu Gminy Czermin oraz jednostki zadysponowane przez PSP, użyte są  pompy wysokiej wydajności.
Realizowane jest także zabezpieczenie i wypompowywanie wody w miejscowości Ziempniów napływającej z terenu gminy Wadowice Górne. Działania te prowadzone są pompami wysokiej wydajności zadysponowanymi przez Państwową Straż Pożarną przy udziale jednostek z terenu Gminy Czermin i gmin sąsiednich. Wcześniej doszło do ewakuacji gospodarstw domowych oraz pszczelej pasieki we wsi Breń Osuchowski. Ewakuacja objęła 10 osób.
W Ziempniowie zagrożony był wał na rzece Nowy Breń, strażacy zabezpieczyli to miejsce workami z piaskiem.
Zalanych bądź podtopionych zostało 200 hektarów terenów mieszkaniowych oraz 3000 hektarów terenów rolniczych w siedmiu miejscowościach gminy Czermin

Piąty dzień akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu mieleckiego

25.05.2019 godzina 22:00
Znacznie pogorszyła się sytuacja w Ziempniowie - donoszą nasi czytelnicy. Woda gromadzi się między zabudowaniami, zalewa gospodarstwa. Potężne strażackie pompy nie są jednak na tyle wydajne by sprawnie usuwać tworzące się rozlewisko. Ratownicy starają się przepompować wodę do Brnia, przez wał tej rzeki.
Trudna sytuacja w gminie Borowa, przez którą woda powodziowa płynie w kierunku Wisły i Wisłoki. Nie brakuje podtopień. Od dwóch dni trwa walka o utrzymanie wału w miejscowości Borowa - Gizowa!

Godzina 17:00
Policyjny śmigłowiec Black Hawk patrolował zalane gminy w powiecie mieleckim. Mundurowi sprawdzali gdzie znajdują się obecnie największe rozlewiska, gdzie może pojawić się ewentualne kolejne zagrożenie dla zabudowań i mieszkańców.
Trudna akcja strażaków w Brniu Osuchowskim. Przy pomocy łodzi ewakuowali pszczelą pasiekę!

25.05.2019 godzina 12:00
O godz.12.00 25 maja 2019 roku kolejna fala kulminacyjna pod mostem w Woli Mieleckiej osiągnęła 738 cm przy przepływie 668 [m3/s] .

Godzina 10:00
Bardzo trudna jest sytuacja na drogach powiatu mieleckiego. Miejscowe utrudnienia na drogach związane z podtopieniami występują w kilku miejscach:
- droga wojewódzka w Gawłuszowicach - stary most na Wisłoce,
- drogi powiatowe w miejscowościach: Dąbrówka Osuchowska, Szafranów, Kawęczyn, Wampierzów, Wierzchowiny, Rydzów, Dulcza Wielka.
Wojskowa akcja zabezpieczania zerwanego wału przeciwpowodziowego w Wadowicach Dolnych trwała do późnych godzin wieczornych.
W nocy trwała też akcja zabezpieczenia śluzy w miejscowości Gizowa koło Borowej, na rzece Breń.
Przerwany wał w Jamach - Izbiskach został zabezpieczony przez wojsko.
Woda w rozlewiskach w Wadowicach Dolnych i Izbiskach znacznie opadła.
Trudna sytuacja panowała w miejscowościach Czermin, Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Kawęczyn, Wampierzów. Tam woda z lokalnych potoków zalewała gospodarstwa.
Stan wody w rzekach regionu:
WISŁOKA (Mielec) - stan alarmowy - 731 cm, rośnie
WISŁOKA (Pustków) - stan alarmowy - 765 cm, opada
WISŁA (Szczucin) - stan alarmowy - 724 cm, rośnie
BREŃ (Wampierzów) - stan alarmowy - 468 cm, opada regularnie od 19:00, 24 maja

25.05.2019 godzina 7:30
Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego 25.05.2019
W ciągu ubiegłej doby obserwowano opady deszczu o umiarkowanym, a lokalnie silnym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano w zlewni Wisłoki i Wisłoka w centralnej części województwa( od 20 do 50 mm). Na skutek dalszych intensywnych opadów deszczu (lokalnie o charakterze burzowym) zanotowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych .

Aktualna sytuacja hydrologiczna:
W zlewni Wisłoki następują dalsze wzrosty poziomu wody związane z opadami deszczu oraz spływem wód opadowych z poprzedniej doby. Wzrosty te mają miejsce głównie przy   przekroczonych  stanach alarmowych i ostrzegawczych od Jasła przez Mielec do ujścia do Wisły.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie powiatu mieleckiego - 24 maja 2019 roku

To już czwarty dzień akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu mieleckiego.

24-05-2019   godzina 20:00
Pełna mobilizacja mieszkańców Borowej. Wójt gminy prosi wszystkich o podejście pod stadion w Borowej w celu sypania worków. Celem jest walka o utrzymanie wałów i uratowanie miejscowości przed zalaniem!

Godzina 18:05
Kolizja dwóch pojazdów na moście w Woli Mieleckiej! Potężne utrudnienia przy przejeździe przez most

Godzina 16:30

Najnowszy opis zagrożenia powodziowego w gminie Czermin:
Tereny zalane i podtopione w wyniku nawalnego deszczu:
- tereny rolnicze podtopione: 700 ha,
- tereny zabudowane: 15 ha,
- budynki i mieszkalne i gospodarcze: 150 szt.,
- drogi – 30 km,
- oczyszczalnia ścieków w Czerminie,
- stacja uzdatniania wody w Trzcianie.
Uszkodzenia w infrastrukturze:
- podmyta i uszkodzona droga gminna Trzciana - Wymysłów,
- podmyta i uszkodzona droga gminna Szafranów – Breń Zadworze,
- oczyszczalnia ścieków w Czerminie,
- stacja uzdatniania wody w Trzcianie,
- uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Szafranów – Breń Zadworze,
- uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Breń – Czermin Zawada,
- uszkodzony most na rzece Wiśnia w miejscowości Trzciana,
- zalany stadion Victorii Czermin w Czerminie.

Godzina 15:20
Sytuacja hydrologiczna w Mielcu i w zlewni Wisłoki
Jak przekazuje Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Krośnie, po intensywnych opadach w zlewni Ropy, rejonie Jasła oraz w związku ze zwiększonym odpływem ze Zbiornika Klimkówka na Ropie obserwuje się wzrosty stanów wody: kulminacja o godz. 7 minęła Klęczany, w Topolinach można spodziewać się stanu ok. 500 w godzinach dopołudniowych.
W Jaśle na Jasiołce i w Żółkowie na Wisłoce są przekroczone stany alarmowe, stany na tych wodowskazach nie powinny już istotnie wzrosnąć.
W Krajowicach w godzinach przedpołudniowych (godz.10-12) należy spodziewać się kulminacji przy stanie ok.540 tj. ok 1 m powyżej stanu alarmowego.
Spływ wód Wisłoką poniżej Krajowic nastąpi przy stanach zbliżonych do alarmowego w Łabuziu w godzinach wieczornych 24 maja. W Pustkowie ok. północy 24/25 maja stan alarmowy powinien zostać przekroczony o 60-80 cm.
W Mielcu w godzinach południowych w sobotę 25 maja stan wody powinien przekroczyć stan alarmowy o 60-80 cm. Oznacza to, że wzrośnie on do stanu wody jaki był  w środę i czwartek 22 i 23 maja.

Godzina 12:40
Gmina Borowa
Lokalne podtopienia, zalane drogi dojazdowe do gospodarstw w miejscowości Łysakówek, podtopione gospodarstwa domowe w miejscowości Borowa – Błonie i Gliny Małe. Przepuszcza śluza wałowa w miejscowości Gliny Małe na Brniu Starym. Wciąż aktualne zagrożenie podtopieniami. Narastające zagrożenie powodziowe, woda w rzece Wisłoce stan alarmowy. Możliwe scenariusze: podtopienie gospodarstw domowych – cofka rzeki Stary Breń i cieku wodnego Brnik.

Gmina Mielec
Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń. Zagrożenia: podtopienia budynków.
Największe uszkodzenia i zagrożenia: Droga Podleszany Zasów w miejscowości Podleszany – nieprzejezdna. Droga Podleszany - Wólka Książnicka uszkodzona.
Bieżące działania: Dowożony jest piasek i worki, wypompowujemy wodę z kanałów poprzez wał w miejscowościach: Książnice, Wola Mielecka, Złotniki, zabezpieczany jest przejazd przez drogę Podleszany-Wólka Książnicka

Gmina Przecław
Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie. Zagrożenia dla ludności: Podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych, podmakanie piwnic, możliwe odcięcie od dróg wyjazdowych, zamknięta droga powiatowa Nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa, na granicy Biały Bór-Dobrynin do godziny 23:45  23.05 br. Udrożnienie przepustów przez jednostki OSP z terenu Gminy Przecław przy drodze powiatowej. Zakończenie działań na drodze powiatowej.
Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Na terenie gminy Przecław następuje stopniowa normalizacja. Sytuacja ulega stabilizacji. W dalszym ciągu jest wysoki poziom wód w kanałach i rowach przydrożnych z tendencją spadkową. W dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki występują częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane miejscowymi wylewami rzeki. Zauważalne opady ciągłe od godziny 1:00-6:00,  mogą się przyczynić do zmiany tendencji rozwoju sytuacji.
Bieżące działania: Prowadzone było zabezpieczanie i naprawa uszkodzonych przepustów oraz wypompowywano wodę z gospodarstw domowych do godziny 23:45 w dniu 23.05 br. przez jednostki OSP Gminy Przecław.

Gmina Radomyśl Wielki
W dalszym ciągu zalane są znaczne obszary gminy, głównie grunty rolne. Zaobserwowano powolne cofanie się wód opadowych. Nadal około 50% miejscowości Podborze jest zalanej. Woda w Potoku Zgórskim utrzymuje się w koronie wałów. W miejscowości Janowiec Potok Dęba wystąpił z brzegów powodując zalanie jednego gospodarstwa.
Stan urządzeń melioracyjnych: Podborze  - wały przeciwpowodziowe przesiąknięte są wodą. Woda utrzymuje się w obwałowaniach jednak jej stan jest bardzo wysoki.
Największe i najistotniejsze zniszczenia w infrastrukturze: Trudne  do oszacowania straty w infrastrukturze ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód uszkodzenia występują licznie na drogach gminnych i powiatowych, zerwane są mostki dojazdowe do domów oraz urządzenia melioracyjne.
Aktualna tendencja rozwoju: Wody z pól powoli opadają sytuacja stabilizuje się jeżeli w najbliższym czasie nadejdą opady deszczu istnieje zagrożenie uszkodzenia wałów w Podborzu oraz ponowne wystąpienie z brzegów rzeki Jamnica i Potoku Dęba.
Bieżące działania prowadzone przez służby: Większość jednostek OSP z terenu gminy działa w trybie gotowości bojowej do działania OSP Podborze na bieżąco podnosi poziom obwałowania układając worki z piaskiem.

Gmina Wadowice Górne
W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne w obrębie wszystkich 13 sołectw.
W miejscowości Jamy (stawy rybne) trwa zabezpieczanie wału/grobli przez jednostkę WOT oraz PSP.
Zagrożenia: Liczne podtopienia gospodarstw, nieprzejezdne drogi, mosty.
Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia w infrastrukturze: Liczne  uszkodzenia i zniszczenia infrastruktury drogowej. Szczegółowe dane będą szacowane po ustąpieniu rozlewisk
Bieżące działania prowadzone przez służby: Monitorowany jest poziom wód na głównych ciekach oraz lokalizowane są rozlewiska stanowiące potencjalne zagrożenie. Funkcjonariusze Komendy powiatowej Policji w Mielcu zabezpieczają miejsca w obrębie dróg publicznych. Na szczeblu Urzędu Gminy wprowadzono całodobowy dyżur, w ramach którego udostępnia się worki z magazynu przeciwpowodziowego jak również piasek. W ramach stałego dyżuru funkcjonuje Punkt Informowania Ludności. Na bazie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych funkcjonuje noclegowania. Działania prowadzi Państwowa Straż Pożarna oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Gmina Padew Narodowa
Babulówka – poziom wód opada
Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w m. Zaduszniki jednostki OSP od godzin rannych  obsługują agregat pompowy - przerzut wody z  Kanału Chorzelowskiego do rz. Wisły.                                                                
Potok Rów - woda opada.
Kanał Młodochowsko-Chorzelowski woda opada.
Poziom rzeki Wisły wzrasta. 
Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Obniża się poziom wody w msc. Ławnica na Potoku Rów, most który dnia 22.05 br. był zalany obecnie jest przejezdny. Sytuacja na terenie Gminy Tuszów Narodowy stabilizuje się, a wody ubywa, obniża się też poziom wody na zalanych posesjach i użytkach rolnych, na części terenu gminy woda spływa na ciekach wodnych.
W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka, w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.
Bieżące działania prowadzone przez służby: Działania w terenie - sołectwo Zaduszniki – przepompowywanie wody. Zaangażowane są jednostki OSP Rożniaty,  OSP Zaduszniki, Kębłów, Przykop.

Gmina Czermin
W dalszym ciągu występują podtopienia obejmujące obszar około 700 ha - tereny zabudowane – 15 ha
150 budynków zostało podtopionych na powierzchni około 15 ha.
30 km dróg zostało zalanych, jak również oczyszczalnie ścieków  i stacja uzdatniania wody w Trzcianie.
Lokalne podtopienia, zalane drogi na obszarze całej gminy.
Podmyta i uszkodzona droga gminna  Trzciana Wymysłów
Podmyta i uszkodzona droga gminna  Szafranów - Breń Zadworze,
Podmyta i uszkodzona droga gminna   Breń – Czermin Zawada
Stacja Uzdatniania wody w Trzcianie,
Oczyszczalnia Ścieków w Czerminie
-  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Szafranów - Breń Zadworze,
-  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Breń – Czermin Zawada
-  uszkodzony most na rzece Wiśnia w msc Trzciana.
Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Wzrost poziomu wody w msc Dąbrówka Osuchowska, Trzciana, Bren Osuchowski.
Lokalne podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych w msc Breń Osuchowski i Czermin oraz Ziempniów.
Spiętrzenie napływającej wody powodziowej z Gminy Wadowice Górne rzeką Stary Breń.
Bieżące działania prowadzone przez służby: zabezpieczenie i wypompowywanie wody w około 80 gospodarstwach domowych z terenu Gminy Czermin,  zabepieczanie i układanie worków z piaskiem.

Gmina Tuszów Narodowy
Około 30% terenu gminy jest podtopione. Rowy melioracyjne jak i wszystkie cieki wodne są napełnione z których woda rozlała się na niżej położone tereny, gospodarstwa rolne, uprawy.
Skarpy rowów  porośnięte bujną trawą  a koryta  roślinnością wodna, co powoduje wolny spływ wód.
Podtopione drogi dojazdowe, posesje, gospodarstwa rolne w większości miejscowości gminy.
Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia:
- uszkodzony i podmyty został drewniany most w Ławnicy,
- uszkodzone zjazdy indywidualne na tereny posesji mieszkańców (kilka sztuk),
- podmyte i zamulone mosty i `przepusty (Ławnica 3 przepusty),
- oberwane i podmyte skarpy na ciekach wodnych,
- zalane boisko sportowe w msc. Malinie,
- powstały dziury w 2 przepustach, które zostały podmyte, droga gminna Borki Nizińskie – Jaślany i Czajkowa- Mazury,
- zalany odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie – Kliszów, podtopiony odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie - Jaślany
W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka,
w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.
Bieżące działania prowadzone przez służby: Jednostki OSP z terenu gminy na bieżąco monitorują sytuację na ciekach wodnych w miejscowości Czajkowa, Jaślany, Malinie, Grochowe, Ławnica, Babicha.

24-05-2019  godzina 10:00
Bardzo trudna jest sytuacja na drogach powiatu mieleckiego. Miejscowe utrudnienia na drogach związane z podtopieniami występują w kilku miejscach:
- droga wojewódzka w Gawłuszowicach - stary most na Wisłoce,
- drogi powiatowe w miejscowościach: Dąbrówka Osuchowska, Szafranów, Kawęczyn, Wampierzów, Wadowice Dolne, Wierzchowiny, Rydzów, Dulcza Wielka.
Policyjne radiowozy patrolują tereny dotknięte powodzią. Tam, gdzie przejazd samochodów, jest niemożliwy policjanci organizują objazdy. Dziś do akcji włączony zostanie również policyjny śmigłowiec, który będzie z góry monitorował sytuacje na zagrożonym obszarze.

Godzina 8:00
Awaria wodociągu na terenie gminy wiejskiej Mielec!
W związku z awarią wodociągu na terenie miejscowości: Wola Mielecka, Podleszany, Rzędzianowice, Książnice, Goleszów , Boża Wola mogą wystąpić problemy z dostawą wody z wodociągu. W chwili obecnej trwają prace remontowe.

Godzina 7:00
Wojsko podało jakie siły zadysponowało na teren powiatu mieleckiego:
W związku z sytuacją pogodową w południowo-wschodniej części kraju decyzją Ministra Obrony Narodowej do udziału w usuwaniu skutków podtopień i nawałnic skierowane zostały pododdziały podległe Dowództwu Generalnemu Sił Zbrojnych. W akcji biorą udział żołnierze oraz sprzęt z 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego i 16 Batalionu Saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz śmigłowiec Mi-17.
Zorganizowano Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe (WZZ) „Wadowice Górne”, w skład którego weszło 17 żołnierzy, 3 zestawy niskopodwoziowe, pływający transporter samobieżny PTS-M, dwie spycharko-ładowarki SŁ-34 oraz samochód sanitarny Iveco z 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego i 16 Batalionu Saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ponadto w rejonie działań kryzysowych przez cały czas pozostają w gotowości do użycia siły i środki tj. transporter PTS-M oraz uniwersalne maszyny inżynieryjnych UMI TIER II do interwencji oraz przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji ludności i zwierząt.
Dowódcą WZZ „Wadowice Górne” wyznaczony został zastępca dowódcy - szef sztabu 16bsap mjr Adam Bieniek.
Od 23 maja siły i środki z WZZ „Wadowice Górne” 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia wraz z żołnierzami 16 Batalionu Saperów po wykonaniu drogi na przełaj, przystąpili do odbudowy wału w m. Izbiska, gm. Wadowice Górne.

24-05-2019 godzina 5:00
Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego.
W ciągu ubiegłej doby obserwowano opady deszczu o umiarkowanym, a lokalnie silnym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano w zlewni Wisłoki i Wisłoka w centralnej części województwa( od 20 do 50 mm). Na skutek dalszych intensywnych opadów deszczu (lokalnie o charakterze burzowym) zanotowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych .

Na terenie województwa podkarpackiego (dla wszystkich powiatów) obowiązuje:
- od godz. 18:00  23.05.2019 r. do godz. 18.00 24.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia wydane przez IMGW-PIB dot. silnego deszczu z burzami: prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
- do godz. 12.00 24.05.2019 r. ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia o spodziewanych dalszych wzrostach poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych również na Wiśle, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych.

W związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, Wojewoda Podkarpacki  ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów (miast na prawach powiatu):
jasielskiego
dębickiego
mieleckiego
ropczycko-sędziszowskiego
kolbuszowskiego
tarnobrzeskiego
Tarnobrzeg


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie powiatu mieleckiego - 23 maja 2019 roku

23-05-2019  godzina 23:30
W czwartek wieczorem w Dębicy odnotowano nagły wzrost poziomu wody na rzece Wisłoce. Spowodowany był on prawdopodobnie zrzutem wody ze zbiornika Klimkówka na Ropie – dopływie Wisłoki. Po przejściu fali dodatkowej wody, poziomy Wisłoki znów zaczęły się stabilizować i delikatnie spadać.

Godzina 22:00
Breń w Wampierzowie poniżej 490 cm, gdzie stan alarmowy to 450 cm. Wisłoka w Mielcu poniżej 700 cm, gdzie stan alarmowy to 650 cm.

godzina 20:30

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjechał do Izbisk (gm. Wadowice Górne), gdzie od dwóch dni trwa akcja przeciwpowodziowa.

Godzina: 20:00
Utrzymuje się delikatny trend malejący na rzekach powiatu mieleckiego. Na godzinę 18 Breń w Wampierzowie był na poziomie 490 cm, gdzie stan alarmowy określony jest od 450 cm. Wisłoka w Mielcu na poziomie 710 cm, gdzie stan alarmowy określony jest od 650 cm.

Godzina 19:10
Śmigłowiec Black Hawk należący do polskiej Policji przyleciał do Mielca. W piątek będzie brał udział w akcji przeciwpowodziowej w gminie Wadowice Górne.

Godzina 15:55
Raport z Tuszowa Narodowego: Rzeka Babulówka osiągnęła niebezpiecznie wysoki poziom wody, który powoli opada. W Ławnicy na potoku Rów woda przelała się przez most i podtopiła kilka gospodarstw. W miejscowości Czajkowa Sowy Potok Rów podtopił okoliczne pola i drewniany most.

Godzina 15:35
Zamknięta droga Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa!
- W związku z zalaniem gospodarstw domowych oraz części drogi powiatowej Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, na czas prowadzonej akcji wypompowywania wody odcinek od skrzyżowania na Biały Bór Sokole (Blizne) w Tuszymie do skrzyżowania na Rzemień w Dobryninie został ZAMKNIĘTY - przekazuje Urząg Miasta w Przecławiu.

Godzina 15:30
Coraz trudniejsza sytuacja w Wampierzowie. Droga gminna prowadząca przez tę miejscowość coraz intensywniej jest podtapiana.
Most między Zabrniem a Wampierzowem na rzece Breń zamknięty!

Godzina 14:30
Opadający trend na rzece Breń. Poziom wody jednak wciąż bardzo wysoki – nieco poniżej 500 cm, podczas gdy stan ostrzegawczy to 340 cm, a alarmowy 450 cm. Sytuacja na rzece Wisłoce w Mielcu wydaje się stabilna – poziom wody od kilku godzin nie przyrasta i ma poziom 723 cm, gdzie 480 cm to stan ostrzegawczy, a 650 stan alarmowy.

23-05-2019 godzina 11:00
O godz.11.00 Fala kulminacyjna pod mostem w Woli Mieleckiej osiągnęła 724 cm przy przepływie 629 [m3/s] .


Godzina 10:30

Komunikat wójta Gminy Mielec w sprawie zamknięcia drogi Książnice - Wólka Książnicka: W związku z powstałymi uszkodzeniami na drodze Książnice – Wólka Książnicka, informuję iż przedmiotowa droga jest nieprzejezdna. Prosimy kierować się objazdami na drogę tzw. „niemiecką”. Przypominam również, że kładka na rzece Wisłoka została zamknięta do odwołania.

Godzina 10:00
Raport Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze stanem na godz. 8:00.

Gmina Mielec
Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń,
Zagrożenia dla ludności zamieszkałej na przedmiotowym terenie: podtopienia budynków
Stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie.

Gmina Wadowice Górne
W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne, w obrębie wszystkich trzynastu sołectw.

W miejscowości Jamy (stawy rybne) trwa zabezpieczanie wału/grobli przez Państwową Straż Pożarną.

Opada poziom wód na głównych ciekach wodnych. Woda w rozlewiskach opada. W nocy zgłoszono wzrost poziomu wody w przysiółku Kopaniny (Wadowice Dolne). Niekorzystne prognozy meteorologiczne dają podstawę do stwierdzenia możliwości eskalowania zagrożenia.

Gmina Borowa
Zagrożenie podtopieniami. Narastające zagrożenie powodziowe, woda w rzece Wisłoce stan alarmowy. Możliwe, przewidywane scenariusze: podtopienie gospodarstw domowych – cofka rzeki Stary Breń i cieku wodnego Brnik. Stan urządzeń i budowli przeciwpowodziowych: dobry.

Gmina Przecław
Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie. Uszkodzone i podmyte przepusty wraz z nawierzchnią drogową. Zagrożenia: podtopienia budynków i gospodarstw, podmakanie piwnic i pojedyncze wybijanie kanalizacji w domach, możliwe odcięcie od dróg wyjazdowych.
Jeśli chodzi o uszkodzenia - trwa przyjmowanie zgłoszeń oraz oględziny w terenie.

Na granicy Białego Boru i Tuszymy gwałtowne zwiększanie się poziomu wód w kanałach i rowach przydrożnych, w dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w tym rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki w miejscowościach: Przecław, Błonie, Kiełków i Podole częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane odcinkowymi wylewami.

Możliwe, przewidywane scenariusze: W przypadku przerwania wałów i wystąpienia rzeki Wisłoki niebezpieczeństwo wielohektarowych podtopień gospodarstw jednorodzinnych i terenów rolnych.

Gmina Radomyśl Wielki
Po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu utrzymuje się zalanie znacznych obszarów (głownie rolniczych) na ternie całej gminy. Najgorsza sytuacja jest w miejscowościach Podborze. Obecnie następuje powolne cofanie się wód opadowych. Nadal około 50% miejscowości Podborze jest zalanej. Na godzinę 6:00 drogi na ternie miejscowości są już przejezdne.

Wały przeciwpowodziowe w miejscowości Podborze są przesiąknięte wodą. Woda utrzymuje się w obwałowaniach jednak jej stan jest bardzo wysoki.
Nastąpiło zalanie kilkudziesięciu gospodarstw na ternie gminy.

Na chwilę obecną trudne są do oszacowania straty w infrastrukturze ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód uszkodzenia występują licznie na drogach gminnych i powiatowych, zerwane są mostki dojazdowe do domów oraz urządzenia melioracyjne.

Gmina Padew Narodowa
Stan wód na ciekach w gminie Padew Narodowa utrzymuje się na wysokim poziomie.  Ciągły wzrost poziomu wód. Na granicy gmin Tuszów Narodowy, Padew Narodowa podtapiane sołectwo Babule przez kanał Kozieniec oraz napływające wody z terenów leśnych . Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w m. Rożniaty, jednostka OSP Rożniaty usuwała z kanału zator gałęzi , który spiętrzał i tamował przepływ wód.

Gmina Czermin
Breń Osuchowski i Dąbrówka Osuchowska zabezpieczają zastępy OSP.
Przelewa się woda przez drogę powiatową Ziempniów-Zabrnie.

Przeciek koło śluzy nr 2 w Ziempniowie od strony mostu w stronę Zabrnia.

Godzina 8:00
Nocne działania strażaków i wojska skupiały się przede wszystkim w:
- gmina Wadowice Górne - zasypywanie wyrwy w wale w Izbiskach, działania ratunkowe w Wadowicach Dolnych,
- Biały Bór w gminie Przecław,
- Czajkowa w gminie Tuszów Narodowy - niebezpiecznie wysoki poziom osiągnęła Babulówka,
- Podborze w gminie Radomyśl Wielki - wieś poważnie zalana przez Potok Zgórski.

Do pomocy mieszkańcom gminy Wadowice Górne dojechał oddział policjantów prewencji.

Godzina 7:00
Nieprzejezdne drogi w powiecie mieleckim:
- droga powiatowa w miejscowości Dąbrówka Osuchowska,
- droga Trzciana - Dąbrówka Osuchowska,
- droga gmina w Trzcianie,
- droga gminna w Wadowicach Dolnych,
- droga Wadowice Dolne - Kosówka,
- droga Jamy - Izbiska
- droga gminna Książnice - Wólka Książnicka.

Droga wojewódzka Mielec - Kolbuszowa jest przejezdna.

23-05-2018 godzina 6:00
W ciągu ostatnich dwóch dni, w wyniku intensywnych opadów deszczu i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień 560 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. W ostatniej dobie odnotowano ponad 772 interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Działania straży polegały przede wszystkim na pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, udrażnianiu zatkanych przepustów drogowych, ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach dębickim – 139, mieleckim- 125.
Najgorsza sytuacja nadal występuje w powiecie mieleckim. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie powiatu mieleckiego - 22 maja 2019 roku.
W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego oraz obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenia hydrologicznego 3 stopnia dla całego województwa.
22-05-2019 godzina 19:30

- około godziny 19:00 Wisłoka pod mostem w Woli Mieleckiej przekroczyła stan alarmowy - aktualny stan rzeki to 654 cm.
- w Izbiskach (gm. Wadowice Górne) trwa akcja uszczelnienia przerwanego wału. Jeśli utrzymają się obecne warunki pogodowe, to akcja potrwać może jeszcze kilka godzin. Spada liczba interwencji strażaków w powiecie, w niektórych miejscach prowadzona jest zapobiegawcza akcja umacniania wałów.

Godzina 18:00
Wciąż trwają działania z udziałem śmigłowca PZL-Kania mające na celu zatamowanie przerwanej grobli na stawie hodowlanym w miejscowości Izbiska.

Godzina 16:30

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego 22.05.2019 godz. 16.00
W ciągu ostatniej doby, w wyniku intensywnych opadów deszczu (90-130 mm) i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień 300 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. Odnotowano ponad 600 interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Działania straży polegały przede wszystkim na pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, udrażnianiu zatkanych przepustów drogowych, ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem.
Na terenie województwa podkarpackiego obowiązują do godz. 18.00 dnia jutrzejszego ostrzeżenia wydane przez IMGW dot. silnego deszczu z burzami:
- meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów (jasielski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki). Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 90 mm.
- meteorologiczne 1 stopnia dla pozostałych 19 powiatów środkowej i północnej części województwa. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm.
oraz do godz. 12.00 dnia 24 maja br.:
- hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa o spodziewanych dalszych wzrostach poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.
Aktualna i prognozowana sytuacja na rzekach przedstawia się następująco:
Na Wisłoce spływ wód powinien odbyć się przy przekroczonych stanach alarmowych. W chwili obecnej na południe od Jasła sytuacja jest ustabilizowana.
W chwili obecnej najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie kolbuszowskim i mieleckim (gm. Wadowice). W wyniku pęknięcia wału kanału Wadowickiego doszło do powstania 30 m wyrwy i podtopień.
Godzina 16:00

UWAGA! Droga Książnice - Wólka Książnicka jest nieprzejezdna
Mobilizacja w Ziempniowie - trzeba budować umocnienia wałów za mostem. Wójt apeluje do wszystkich dorosłych mężczyzn o pomoc przy pracy
Śmigłowiec PZL-Kania należący do Straży Granicznej wylądował na boisku sportowym w Jamach. Tu podczepione do niego tzw. „big-bagi”, czyli duże ładunki z piaskiem zostaną przetransportowane na miejsce przerwanej grobli na stawie w Izbiskach - ZOBACZ WIĘCEJ

Godzina 15:45

Apel Michała Deptuły, wójta gminy Wadowice Górne: W związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową apelujemy do wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy o ochotnicze włączenie się do działań związanych z umocnieniem wałów przeciwpowodziowych. Każdy zainteresowany może włączyć się do działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Godzina 14:50
Wójt gminy Mielec podjął decyzję o zamknięciu kładki nad Wisłoką w Mielcu. Obowiązuje zakaz ruchu pieszego i rowerowego na kładce nad Wisłoką przy ulicy Rzecznej. Apelujemy do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa nie wchodzić na wały nad Wisłoką. 


ZOBACZ FILM

Wisłoka na wysokości Mielca 22.05.2019 Mielec
https://youtu.be/QjCvdEptcQA


Godzina 13:00
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. To ostrzeżenie najwyższego 3-stopnia! Ważność: do 2019-05-24 12:00:00!

Kolejne ostrzeżenie meteo dla powiatu mieleckiego, ważne do 23 maja do 18:00, 1. - najniższego stopnia: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Poważnie podtopione jest skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i Wojska Polskiego, droga nie została jednak zamknięta.  Czytelnicy informują o zamknięciu drogi powiatowej w Rydzowie.

Na terenie gminy Przecław pracę rozpoczyna komisja szacująca straty. Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych: Urząd Miejski w Przecławiu – 17 227 67 10, Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 17 227 67 22, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu– 17 227 67 44.

Godzina 12:00
W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego oraz obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenia hydrologicznego 3 stopnia dla całego województwa sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w woj. podkarpackim na  godz. 12.00 – 22.05.2019 przedstawia się następująco:       
– na Wisłoce i jej dopływach notowane są przekroczenia stanów alarmowych na 4 wodowskazach na Wisłoce  w Pustkowie, Grabince w Głowaczowej, Wampierzów na Brniu oraz stanów ostrzegawczych na 7 wodowskazach: na Ropie w Topolinach, Wisłoce w Mielcu, Krajowicach, Łabuziach, Żółkowie Jasło na Jasiołce, w Brzeźnicy i Mielcu . Na pozostałych wodowskazach stany wód układają się w strefie stanów wysokich
W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną obowiązują:
Alarm przeciwpowodziowy
– powiat dębicki w gminach Czarna i Żyraków
– powiat kolbuszowski gmina Kolbuszowa
– powiat mielecki gmina Wadowice Górne
Pogotowie przeciwpowodziowe
– na terenie powiatu jasielskiego
– powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin
– powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek
– powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce i Iwierzyce

Godzina 11:10
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce, Prezydent Mielca wprowadził na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego.
O godzinie 10.00 w dn. 22 maja 2019 roku poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 537 cm (stan ostrzegawczy: 480 cm).
Godzina 11:00
Z Wadowic, Jam i Podborza ewakuowano 14 osób. 5 odmówiło ewakuacji.
Godzina 10:45
Zablokowane skrzyżowanie ul. Kosmonautów i Szybowcowej w Mielcu

Godzina 10:00
O godzinie 10.00 w dn. 22 maja poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 537 cm (stan ostrzegawczy: 480 cm). Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego oznacza rozpoczęcie całodobowych dyżurów przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który będzie monitorował sytuację na rzece Wisłoce oraz na terenie miasta. Aktualnie wezbrane są rowy melioracyjne, odprowadzające wody opadowe od rzeki Wisłoki.
Według informacji dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, do godz. 6.00 dn. 22 maja, na terenie miasta wystąpiły podtopienia budynków mieszkalnych, gospodarczych, firm i kilku ulic. Wszystkie pompy, będące w dyspozycji PSP i OSP są rozlokowane do działań na terenie miasta i powiatu.
W najbliższych godzinach spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w Wisłoce z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego, który wynosi 650 cm. W górnym biegu rzeki sytuacji powoli się stabilizuje
Aktualne utrudnienia na drogach:
- droga gminna w Dulczy Wielkiej – wylał potok Zgórski,
- droga powiatowa nr 160 w Wadowicach Górnych,
- droga gminna w Wólce Książnickiej,
- droga powiatowa nr 169 – wylał potok Wiśnia,
- droga gminna relacji Wadowice Górne – Wampierzów,
- droga gminna w Jamach,
- droga gminna w Izbiskach.

W miejscach, gdzie występują utrudnienia lub drogi są zablokowane, ruchem kierują policjanci lub służby drogowe.

Godzina 9:30
Komunikat Starostwa Powiatowego w Mielcu: Na godzinę 6 rano 22 maja zanotowano 144 zdarzenia związane i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pochodziło z Gminy Przecław, skąd zgłoszono 46 przypadków podtopień budynków i 2 posesji. W Mielcu odnotowano 27 takich przypadków, a w Radomyślu Wielkim 18. Łącznie na terenie powiatu zgłoszono 131 przypadków podtopień budynków, 32 posesji, 12 dróg. Odnotowano również 5 przypadków podmycia drzew. Do mieleckiego PZZK  zaczęły już napływać zapotrzebowania na wydanie z magazynów worków na piasek. Gmina Radomyśl Wielki złożyła już zapotrzebowanie na 11 tysięcy worków.

22-05-2019 godz. 08:50
Rzeka: Wisłoka, wodowskaz: Mielec
stan wody: 536 cm
stan ostrzegawczy: 480 cm
stan alarmowy: 650 cm
trend: ↑ rosnący

Godzina 8:30
Sytuacja meteorologiczna (od IMGW - PIB): Od godziny 09:00 21.05.2019 (wtorek) do godziny 06:00 21.05.2019 (środa) zanotowano sumy opadów: 133,4 mm - Radomyśl Wielki, 124,9 mm - Mielec, 111,6 mm - Chorzelów, 110,8 mm - Majdan Królweski, 88,3 mm - Pilzno. Obecnie strefa intensywniejszych opadów (2-6mm/godzinę) znajduje się w centrum i na wschodzie województwa.

IMGW informuje o przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoka na wodowskazie w Mielcu!

Godzina 8:00
Kolejne utrudnienia na trasie Mielec - Rzeszów, tym razem już na drodze krajowej numer 9 między Kolbuszową i Rzeszowem: W związku z intensywnymi opadami deszczu droga została zablokowana z powodu napływu nadmiernej ilości wody. Policja kieruje na objazdy.
Izbiska - potok Zgórski: przerwany wał na odcinku 80m, straż pożarna prowadzi ewakuację!

Godzina 7:00
- droga powiatowa Podleszany Ruda nieprzejezdna w Rydzowie, dopływ Wiśni zniszczył mostek

- poważne podtopienia w miejscowości Podborze - Potok Zgórski, nieprzejezdna lokalna droga
- poważne podtopienia w Łączkach Brzeskich - nieprzejezdna lokalna droga,
- liczne podtopienia na terenie gmin Wadowice Górne, Przecław, Radomyśl Wielki,
- podtopienia w Osiedlu Rzochów w Mielcu.
Droga wojewódzka Mielec - Kolbuszowa zamknięta! W Świerczowie woda przelała się przez jezdnię, policja kieruje na objazdy!

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna
W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego obowiązują ostrzeżeniami meteorologicznymi 3 stopnia dla 6 powiatów i 2 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenia hydrologicznego 2 stopnia dla całego województwa.
Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie na  godz.  7.00 – 22.05.2019 przedstawia się następująco:       
– na Wisłoce i jej dopływach notowane są przekroczenia stanów alarmowych na 4 wodowskazach  na Wisłoce  w Krajowicach, Ropie w Topolinach, Jasiołce w Jaśle i Grabince w Głowaczowej oraz stanów ostrzegawczych na 5 wodowskazach:  na Wisłoce w Łabuziach, Żółkowie i Pustkowie w Brzeźnicy rz. Brzeźnica i na rzece Breń w Wampierzowie. Na pozostałych wodowskazach stany wód układają się w strefie stanów wysokich
- Alarm przeciwpowodziowy:  powiat dębicki w gminach Czarna i Żyraków, powiat kolbuszowski gmina Kolbuszowa, powiat mielecki gmina Wadowice Górne.
- Pogotowie przeciwpowodziowe: na terenie powiatu jasielskiego, powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin, powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek,  powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce i Iwierzyce.
W związku z możliwym dalszym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej oraz przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

21.05.2019
Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe!  Zarządzenie nr 35/2019
Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Mielec, Miasto Mielec, Przecław, Czermin.
W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione całodobowe dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu. Telefony do PCZK: (17) 7800440, 7800435, 7800434.
Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego nakłada na służby szereg obowiązków. Gminy muszą chociażby śledzić poziom wód w rzekach, dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów czy monitorować stan wałów i urządzeń hydrotechnicznych.
Na terenie powiatu mieleckiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego - czerwonego stopnia. Do godzin porannych 22 maja prognozuje się dalsze występowanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Łącznie z opadami, które wystąpiły we wtorek, suma opadów do końca ważności ostrzeżenia miejscami może osiągać 130 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe burza z porywami wiatru do 60 km/h.
Jak około 16:00 poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, suma opadów w wielu miejscach przekroczyła 20 mm, lokalnie nawet 30 mm. W Mielcu i Wilczej Woli spadło 37 mm, w Radomyślu Wielkim 35 mm. Opady będą występować nadal. Lokalnie możliwa burza.
IMGW wydał także komunikat hydrologiczny drugiego stopnia. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.