6 maja to kolejny dzień z utrudnieniami w Podleszanach

W poniedziałek 6 maja 2024 roku w godzinach 7:00 - 18:00 przewidywane są kolejne utrudnienia w przejeździe przez Podleszany. Drogowcy będą kontynuować swoją pracę i czasowo zamykana będzie „droga powiatowa”.

Kierowcy i mieszkańcy Podleszan ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami w tej miejscowości. Drogowcy kontynuują prace budowlane.

Komunikat Urzędu Gminy Mielec
Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik informuje, iż zgodnie z czasową organizacją ruchu w zakresie drogi powiatowej dla zadania Remont drogi powiatowej Nr 1 152R w km 0+007 - 5+374, km 14+325 -16+548 i km 26+967 - 27+436 m. Borowa i Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przecław (nr ewid. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu: KM.7120.1327.2023) droga na odcinku w km 14+325 – 16+548 w m. Wola Mielecka i Podleszany zostanie zamknięta w dniu 6.05.2024 r. (poniedziałek) w godzinach 7:00 - 18:00.

Zamknięcie będzie obejmować odcinek od posesji Wola Mielecka nr 223 do posesji Podleszany 40.


Droga w Podleszanach ponownie zamknięta 30 kwietnia 2024 roku
28.04.2024
Po raz kolejny wykonawca remontu drogi w Woli Mieleckiej i Podleszanach informuje o czasowym zamknięciu odcinka ze względu na planowane prace.
Tym razem mowa o wtorku, 30 kwietnia 2024 roku.

Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. informuje, iż zgodnie z czasową organizacją ruchu w zakresie drogi powiatowej dla zadania Remont drogi powiatowej Nr 1 152R w km 0+007 - 5+374, km 14+325 -16+548 i km 26+967 - 27+436 miejscowościach Borowa i Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przecław droga na odcinku w km 14+325 - 16+548 w m. Wola Mielecka i Podleszany zostanie zamknięta w dniu 30.04.2024 r. (wtorek) w godzinach 7:00 – 18:00.

Zamknięcie będzie obejmować odcinek od posesji Wola Mielecka nr 223 do posesji Podleszany 40.

Na czas trwania prac wprowadzono czasową organizację ruchu.
Zobacz mapkę objazdów:


Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi w Podleszanach w dniach 15-19 kwietnia 2024 roku
12-04-2024

Uwaga kierowcy!
Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A informuje, iż w związku z wykonywaniem remontu na drodze powiatowej nr 1 152R Borowa – Wola Mielecka - Przecław nastąpi czasowe zamknięcie skrzyżowania typu rondo na dawnej drodze wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową nr 1 152R w kierunku Podleszan.

W związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej droga w kierunku Podleszan zostanie wyłączona dla ruchu w dwóch etapach w dniach 15-19 kwietnia 2024 roku.

Zamknięcia będą obejmować następujące odcinki:
w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku (poniedziałek - środa) - od posesji Wola Mielecka nr 223 do posesji Podleszany 40,
w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku (czwartek - piątek) - od Zespołu Szkół w Podleszanach do posesji Podleszany 166.
Na czas trwania prac wprowadzono czasową organizację ruchu.

Proszę o zapoznanie się z objazdem!

Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z zamknięciem skrzyżowania: