Pozdrowienia ks. Dawida z Beninu cz. 3

Droga Wspólnoto parafii w Woli Mieleckiej. Początkiem lutego minęło pół roku od mojego przyjazdu do Beninu.
Aklimatyzacja przebiegła pomyślnie zarówno ta fizyczna jak i duchowa.

Czy coś się drgnęło? Tak. Zgubiłem 30 kilogramów. Czy coś się zmieniło? Nie patrzę w ten sposób. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, a ja uczę się ludzi, a przez nich szukam drogi, która prowadzi wprost do Boga.

Mam to szczęście, że będąc księdzem wyposażony jestem przez Kościół w Ewangelię i władzę sprawowania sakramentów. To daje największą satysfakcję, że mogę zanieść innym Chrystusa w Słowie i Eucharystii. Równocześnie odkrywam Go na nowo. Jezusa, który jest Bariba (lud zamieszkujący obszar Beninu, w którym znajduje się nasza misja.

Jaki jest ten Jezus? Obecny w ich słowach, myślach, w ich modlitwie i w słuchaniu. Bariba bardzo lubią słuchać i później dyskutować. Siedziałem kiedyś w biurze parafialnym, kiedy przyszedł do mnie pewien chłopiec i zapytał:

"-  Proszę księdza. Jak to jest z tym Józefem. Bo wiemy, że był mężem Maryi, ale czy to wszystko? Nic więcej nie możemy się o nim dowiedzieć?
- Na pewno nie z Ewangelii" - odpowiedziałem.
- Proszę mi dać Ewangelię, poszukam jeszcze raz!"

Krótki dialog, który otworzył mi oczy, by jeszcze raz spojrzeć na moją posługę oczyma wiary i szukać, szukać, szukać. A czego? Inspiracji, by zainspirowany Słowem, z wiarą je głosić.

Ale wiadomo, że nie samym słowem żyje człowiek, ale tak,e pracą. Projekt "Młodzież w Biro", który zakłada formację młodzieży od 12 roku życia zapuścił już korzenie i zaczyna wydawać owoce. Każdej soboty blisko 60 młodych gromadzi się w Biro na spotkaniach formacyjnych. Jest czas na słuchanie i rozważanie słowa, czas na dyskusję, modlitwę, adorację oraz wspólne tańce śpiewy i oczywiście kino.

Dzięki wsparciu darczyńców i oczywiście pracy naszej młodzieży tutaj na miejscu w lipcu wyjedziemy na tygodniowe rekolekcje nad ocean nad Zatoką Gwinejską. Dla niektórych będzie to wyprawa życia!

Ponadto po wakacjach ruszamy z projektem Centrum Misyjno-Frmacyjnego, w którym będzie się mieściło biuro naszej misji, nasz dom oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Obecnie w formuje się u nas do kapłaństwa jedenastu kandydatów.

Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia modlitewnego jak również materialnego. Zapewniamy i naszej modlitwie!

Pozdrawiam i życzę owocnego czasu Wielkiego Postu - słuchania Słowa i odkrywania go na nowo z otwartym sercem.

ks. Dawid Grabowski CM

Podobne tematy:
- Pozdrowienia ks. Dawida z Beninu cz. 2
- Mieszkańcy Woli Mieleckiej przywitali księdza prymicjanta Dawida Grabowskiego