Zielone światło dla ronda w Woli Mieleckiej w 2022

Samorząd województwa podkarpackiego z marszałkiem Władysławem Ortylem podjął decyzję o powierzeniu powiatowi mieleckiemu wykonania inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu obecnej drogi wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową Przecław - Borowa w miejscowości Wola Mielecka. To skrzyżowanie, na którym przez lata dochodziło do wielu groźnych sytuacji, gdzie włączenie się do ruchu stanowi sporą trudność.

1

Szacunkowy koszt całej inwestycji to ok. 2 miliony zł plus koszty wykupu gruntów sąsiednich - 360 m2, których szacunkowa wartość to 100 tys. zł.

Zgodnie z planami w realizacji inwestycji uczestniczyć mają trzy podmioty: gmina Mielec, która już w ubiegłym roku zadeklarowała wsparcie na poziomie 650 tys. zł, województwo podkarpackie, które właśnie dało „zielone światło” na wydatkowanie 625 tys. zł plus 100 tys. na wykup gruntów oraz powiat mielecki, który ma być inwestorem i również wyłoży 625 tys. zł.

Sejmik Województwa Podkarpackiego opowiedział się za przyznaniem dofinansowania na inwestycję budowy ronda w Woli Mieleckiej przeznaczając na ten cel 625 tys. zł plus ok. 100 tys. na wykup gruntów.
Realizacją inwestycji ma się zająć samorząd powiatu mieleckiego, który przejmie obecną drogę wojewódzką pod swoją pieczę jeszcze w tym roku - po zakończeniu budowy nowego przebiegu DW984 (Rzędzianowice - Piątkowiec).

Szacowana na około 2 miliony złotych budowa ronda będzie również współfinansowana przez samorząd gminy Mielec, który już w maju ub. roku deklarował wsparcie na poziomie 650 tys. zł.


W związku z przyjęciem uchwały przez sejmik, wkrótce samorząd wojewódzki zawrze porozumienie z samorządem powiatowym i gminnym, które sformalizuje założenia realizacji tej inwestycji. W związku z dotychczasowymi zapowiedziami samorządowców, wydaje się to jedynie formalnością.

Budowa ronda w Woli Mieleckiej to jedna z najbardziej i najdłużej wyczekiwanych inwestycji mieszkańców sporej części powiatu mieleckiego. Przez lata na potrzebę realizacji takiej inwestycji wskazywali radni powiatowi i gminni kilku gmin - naciskani przez mieszkańców, którzy zwracali uwagę na ogromne trudności z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniu w Woli Mieleckiej oraz częstymi kolizjami i wypadkami w tym miejscu.

Budowa ronda ma zapewnić bezpieczeństwo, ale i  zwiększyć płynność ruchu.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku obecna droga wojewódzka zostanie przekazana pod zarząd powiatu mieleckiego - po oddaniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 między Rzędzianowicami a Piątkowcem. Po takim przekazaniu, samorząd powiatowy pozostałby sam z problemem budowy ronda w Woli Mieleckiej.

źródło: HejMielec

https://www.facebook.com/wolamielecka/