Wielkanoc 2021

Kochani Parafianie!
Kolejny rok przyszło nam przeżywać Święta Zmartwychwstania Pańskiego naznaczone pandemią.
Dookoła widzimy, iż wielu z nas ogarnia lęk i obawa o naszą przyszłość...

I tak jak kiedyś do zalęknionych uczniów zgromadzonych w Wieczerniku przyszedł Pan i ofiarował im pokój, tak do nas mówi dzisiaj: „Pokój Wam, Zmartwychwstałem, jestem z Wami, nie lękajcie się”.

Życzymy Wam, abyście tego pokoju doświadczyli spotykając się z  Zmartwychwstałym Panem, który jest z nami aż do skończenia świata w  Białym Kruchym Chlebie i daje się nam cały w Eucharystii.

Niech z tego spotkania z Żyjącym na wieki Panem rodzi się w Waszych sercach radość, pomimo różnorodnych trudnych doświadczeń; wiara , która „góry przenosi” i nadzieja, że „wszystko mogę w  tym ,który mnie umacnia”.

Niech Zmartwychwstały opromienia Was „nowym życiem”, swoim Światłem, usuwa mroki „grzechu”, niepewności o  jutro i pomaga cieszyć się Jego łaską.

Zdrowych i błogosławionych Świąt!!!

Z darem modlitwy
Wasi Duszpasterze : Ks. Zbigniew i Ks. Dominik


„Wieczorem w dniu zmartwychwstania[…]
przyszedł  Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!»
[…] Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana”.   
J 20,19-20 

źródło: https://www.canva.com