Biskup Skworc został nowym metropolitą katowickim

Mianowany w sobotę przez papieża Benedykta XVI metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przez trzynaście lat pełnił funkcję biskupa tarnowskiego.

Papieska decyzja została ogłoszona w sobotnie południe w Seminarium Duchownym w Tarnowie, na uroczystym spotkaniu duchownych z diecezji. - Przyjmuję w pokorze decyzję Ojca Świętego. Nie wracam do takiego Śląska, jaki zostawiłem 14 lat temu. Chcę podjąć nowe wyzwania w duchu służby - powiedział w wywiadzie dla Radia RDN Małopolska nowy metropolita katowicki.

Jak informuje diecezjalne radio pożegnanie arcybiskupów Wiktora Skworca i Stanisława Budzika, który zostanie metropolitą lubelskim, odbędzie się w sobotę 19 listopada w Tarnowie. Mszy św. będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Natomiast ingres nowego metropolity katowickiego odbędzie się w sobotę 26 listopada. Do czasu ingresu, abp Skworc pozostanie administratorem diecezji tarnowskiej. Później Kolegium Konsultorów wybierze nowego administratora, który pokieruje diecezją do czasów powołania nowego ordynariusza diecezji tarnowskiej.


Biskup Skworc został nowym metropolitą katowickim


Biskup Skworc obok obowiązków w katowickiej diecezji pełnił też funkcje zlecane przez Konferencję Episkopatu Polski, m.in. delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie, przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP i przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP. Z nominacji Benedykta XVI jest członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a z nominacji Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej (od 2010); z ramienia Episkopatu jest delegatem KEP ds. działalności w Polsce "Kirche in Not" (od 2004) oraz przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec (od 2006).

Wiktor Skworc urodził się 19 maja 1948 r. w Rudzie Śląskiej. Egzamin dojrzałości zdał w 1966 r. w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym. W 1973 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, które wówczas miało siedzibę w Krakowie. W czasie studiów, w roku akademickim 1970/71, odbył obowiązkowy roczny staż pracy w kopalni węgla kamiennego "Walenty - Wawel" w Rudzie Śląskiej.

W 1980 r. powierzono mu funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Koordynował m.in. sprawy budownictwa i był jednym z głównych organizatorów wizyty Jana Pawła II w Katowicach w 1983 r.  W okresie stanu wojennego tworzył wraz innymi i brał udział w działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym, organizując wszechstronną pomoc dla internowanych i więzionych oraz ich rodzin. W latach 80. był mediatorem w sporach pomiędzy strajkującymi i pracodawcami.
W Diecezji Tarnowskiej, jako biskup ordynariusz, pracował 14 lat. Do najważniejszych jego dokonań Skworca zalicza się m.in. wiele inicjatyw charytatywnych, utworzenie wokół "Ołtarza Papieskiego" Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II i budowę w Tarnowie klauzurowego Klasztoru Sióstr Karmelitanek. Z myślą o zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, doprowadził do powstania Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży "Kana", które działają w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie.

W 2006 r. okazało się, że z dokumentów, które znajdują się w katowickim oddziale IPN-u, wynika, iż w 1979 Służba Bezpieczeństwa PRL zarejestrowała Skworca jako tajnego współpracownika o pseudonimie "Dąbrowski". Został zatrzymany, gdy wiózł dla biskupa Herberta Bednorza szynki kupione w Baltonie, był. Z zachowanych wpisów funkcjonariuszy SB wynika, jednak że kontakty z nim "nie spełniły oczekiwań oraz nadziei. Wyrejestrowano go w 1989. Skworc osobiście poprosił o zbadanie zawartości swojej teczki. Oświadczył, że jego sumienia nie obciąża grzech przeciwko Kościołowi i przeciw człowiekowi. Podkreślił, że nigdy nie wyrażał zgody na współpracę, a określenie go jako TW było aktem jednostronnym, dokonanym bez jego wiedzy.


Mielczanin biskupem tarnowskim?
09.11.2011.

Po nominacji biskupa Wiktora Skworca na metropolitę katowickiego pojawiają się pierwsze spekulacje dotyczące obsady biskupstwa w Tarnowie. W gronie kandydatów pojawił się znany w Mielcu ks. prof. Janusz Królikowski.

Wśród potencjalnych kandydatów na biskupa tarnowskiego wymienia się między innymi księdza Pawła Ptasznika, kierownika Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu w Watykanie, który ma być promowany przez samego kardynała Stanisława Dziwisza.
- Niemniej pojawia się spora szansa, że biskupem tarnowskim zostanie ktoś wywodzący się z naszej diecezji – mówi nam kapłan dobrze znający realia tarnowskiego Kościoła.

W tym gronie wymienia się dotychczasowego biskupa pomocniczego, Wiesława Lechowicza. W mediach pojawiły się też kandydatury: księdza Józefa Klocha - rzecznika Konferencji Episkopatu Polski i pochodzącego z Mielca ks. prof. Janusza Królikowskiego, wykładowcę Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Na razie to jednak spekulacje. - Jest za wcześnie na tego typu dywagacje. Ogłoszenia nowego biskupa tarnowskiego przez papieża nie należy się spodziewać wcześniej niż przed Wielkanocą.

Póki co, do czasu ingresu do katedry w Katowicach, zaplanowanego na 26 listopada, diecezją jako administrator kieruje abp Skworc. Po nim administratorem zostanie duchowny wybrany przez Kolegium Konsultorów diecezji tarnowskiej. W jego skład wchodzą: biskupi pomocniczy Wiesław Lechowicz i Andrzej Jeż oraz siedmiu księży. Zwyczajowo administratorem zostawał najstarszy stażem biskup, w tym wypadku byłby to bp Lechowicz. Wybrany administrator będzie kierował diecezją do momentu kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa tarnowskiego.


Zasługi Skworca i jego obecność w Mielcu

Trwający 14 lat pontyfikat biskupa Wiktora Skworca w Diecezji Tarnowskiej dobiega końca. Ostatnia wizyta wysokiego rangą duchownego w Mielcu, była okazją do wielu obszernych wspomnień i podziękowań za to, co Skworc miał zrobić zarówno dla diecezji, jak i samego Mielca.

Biskup Wiktor Skworc decyzją papieża Benedykta XVI został nowym metropolitą katowickim. Decyzja ta ogłoszona została końcem października w Seminarium Duchownym w Tarnowie, na uroczystym spotkaniu duchownych z diecezji. - Przyjmuję w pokorze decyzję Ojca Świętego. Nie wracam do takiego Śląska, jaki zostawiłem 14 lat temu. Chcę podjąć nowe wyzwania w duchu służby – mówił wówczas dla Radia RDN Małopolska nowy metropolita katowicki.

Samorządowcy i duchowni mówili jednym głosem
- Wielkie podziękowania dla Ekscelencji należą się za bardzo aktywny udział w życiu miasta Mielca. Od pierwszych minut swojego pontyfikatu za opiekę nad nami nie tylko w sferze duchowej, ale i w sferze gospodarczej. To nie zdarza się często. Biskup był znakomicie zorientowany o tym, co dzieje się w restrukturyzowanym przemyśle w Mielcu. Bywał tu, miał dobry kontakt z związkami zawodowymi. To niezwykle pomaga w podejmowaniu niekiedy bardzo trudnych decyzji. Taka świadomość, że ma się kogoś, kto jest w stanie wesprzeć w trudnych chwilach jest niezwykle ważna dla tych ludzi i zapewne oni też będą chcieli podziękować – mówił w trakcie niedawnych uroczystości nadania Matki Bożej patronką Mielca prezydent miasta Janusz Chodorowski.

Prezydent Mielca zwracając się w stronę biskupa podkreślał także istotę stworzenia i podtrzymywania dobrego klimatu między samorządowcami a duchownymi w postaci proboszczów mieleckich parafii. Współpracę Chodorowski nazwał „bardzo pozytywną”. – Było wiele dyskusji, ale one zawsze kończyły się dobrze dla nas wszystkich – mówił Chodorowski. - Dziękuję za pracę na rzecz naszego miasta i regionu trochę z żalem, bo jednocześnie spodziewam się, że może być trudno o drugą taką okazję do wizyty w mieleckim urzędzie. Jeśli taka miałaby się nadarzyć, zapraszamy Jego Ekscelencję do naszego miasta – kończył Janusz Chodorowski.

Zasługi Skworca i jego obecność w Mielcu
Z ust samorządowców padło wiele ciepłych słów pod adresem biskupa. - Dziękując za posługę na rzecz naszego miasta, życzymy dalszych sukcesów na tych niezwykle ważnych szczeblach hierarchii kościelnej – mówił Jan Myśliwiec, przewodniczący Rady Miasta.

O swoiste podsumowanie 14 lat pontyfikatu biskupa Wiktora Skworca pokusił się Kazimierz Czesak, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Przywołuję na pamięć wydarzenia minionych lat i dzieła, które pozostawiasz na mieleckiej ziemi. W 1998 roku po raz pierwszy na placu przed kościołem MBNP sprawując Mszę św. na zakończenie roku jubileuszowego 50-lecia naszej parafii powiedziałeś słowa: „Kochajcie swoją Matkę Maryję, podążajcie za Jej Synem Jezusem Chrystusem, aby wasze rodziny były mocne Bogiem”. Poświeciłeś wówczas tablicę upamiętniającą pierwszego proboszcza tej parafii – wspominał duchowny. - W czasie nawiedzenia Matki Boskiej w obrazie jasnogórskim prowadziłeś procesję na Placu AK. Nazwałeś ten pochód królewskim orszakiem prawdy. Tych spotkań z wiernymi naszego miasta było bardzo wiele. Wśród wielu, które pozostawiasz w naszej parafii, w naszym mieście jest chociażby Katolickie Centrum Edukacji KANA, która tak dobrze wpisuje się w scenerię naszego miasta. W imieniu wszystkich osób, które korzystają z pomocy dziękuję – wymiał dalej Czesak.

- Przywołuję także ważne wydarzenie z parafii św. Mateusza, jakim było ogłoszenie Bazyliki Mniejszej. Dziękuję za wielki wkład w beatyfikację księdza Romana Sitki, konsekrację kościoła Ducha Świętego, poświęcenie figury Błogosławionego Jana Pawła II w ramach jubileuszu tamtejszej parafii. Utworzenie parafii w Woli Mieleckiej to przejaw wielkiej troski biskupiej. Poświęcenie kościoła Trójcy Przenajświętszej to ważne wydarzenie w tej części miasta. W tym roku dedykowałeś naszą świątynię Bogu i konsekrowałeś ołtarz – wyliczał zasługi i uczestnictwo w działalności mieleckiego kościoła biskupa ks. Kazimierz Czesak. Tegoroczną konsekrację świątyni Czesak nazwał „milowym krokiem w drodze do ogłoszenia Matki Bożej patronką miasta Mielca”.

Czekając, aż zaowocuje trud na ziemi mieleckiej
- My wierni chcemy ci podziękować za wszystko, co uczyniłeś dla całej Diecezji Tarnowskiej. Uczyliśmy się od ciebie jako pasterza zatroskanego o naszą wiarę i zaufanie Bogu przez Maryję. Uczyliśmy się umiłowania piękna liturgii, piękna o Dom Boży, ale też twej wielkiej wrażliwości na potrzeby wiernych płynących w wyobraźni miłosierdzia – mówił dalej proboszcz parafii MBNP w Mielcu, który zebrane w trakcie uroczystości nadania miastu patronki Matki Bożej środki przekazał na hospicjum tarnowskie.

- Żegnając cię, życzę, byś z perspektywy Śląska dostrzegał, słyszał, a być może i zobaczył jak owocuje twój trud na ziemi mieleckiej. Zginać będziemy kolana przed naszą Matką, aby starczyło ci sił fizycznych i duchowych w pracy pasterskiej na rodzinnej ziemi do której wracasz. Życzę mocy i światła Ducha Św., którego uczyniłeś przewodnikiem u początku swojej pasterskiej posługi. To ostatnie nasze spotkanie na mieleckiej ziemi. Ale czy ostatnie? Zapraszamy i czekamy – zwracał się do Skworca proboszcz Czesak w obecności kilkuset wiernych Kościoła katolickiego


Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mielcu, ostatnia wizyta ABP SKWORCA jako Ordynariusza Tarnowskiego w Mielcu