Zebranie organizacyjne w sprawie uroczystego oddania do użytku kaplicy

Zbliża się uroczyste oddanie w dniu 31 sierpnia kaplicy do użytku publicznego i poświęcenie Tabernakulum.Zapraszam w piątek 8 sierpnia 2008 r. o godz. 19:30 do naszej kaplicy na spotkanie organizacyjne wszystkich członków Komitetu budowy , Rady parafialnej z naszej miejscowości, przedstawicieli lektorów i grupy młodzieżowej , Straży pożarnej , Koła gospodyń wiejskich oraz wszystkich pragnących się czynnie włączyć w przygotowanie tej historycznej uroczystości.