Podsumowanie budowy kaplicy i plebani w 2007 roku

Budowa budynku kaplicy i plebani w Woli Mieleckiej w 2007 roku
Koniec roku , to zawsze dobra okazja do zatrzymania się na chwilę i wspomnienia upływających dni , miesięcy i lat naszego życia. Stara maksyma mówi , że człowiek tyle jest wart ile dobra uczynił.

Przy końcu obecnego roku 2007 chcemy dziękować za to wielkie dobro , które się dzieje na naszych oczach przy udziale większości z was oraz tak wielu ludzi dobrej woli w naszej diecezji a także poza granicami Polski . Jest nim budowa nowego ośrodka duszpasterskiego i tworzenie nowej wspólnoty parafialnej na Woli Mieleckiej . Mury budowanej kaplicy i części plebani , wszystkich ofiarodawców , tych którzy tutaj będą się modlić oraz księdza opiekuna , pobłogosławił pasterskim błogosławieństwem ks. Biskup Wiktor Skworc 10 XII 2007 roku , podczas odwiedzin naszej budowy .

Dziękujemy przede wszystkim Bogu i Jego Opatrzności nad nami w ciągu 8 miesięcy prowadzonych prac budowlanych ! Dziękujemy za wszystkich tych ludzi , którzy osobiście , bądź poprzez zapłacenie dniówki pracowali na placu budowy . Było ich 75% spośród wszystkich rodzin z Woli Mieleckiej i Piątkowca. Dziękujemy za ofiary z ubiegłorocznej kolędy , które zasiliły konto budowy . Dziękujemy za wszystkie ofiary składane w całej parafii w I Niedziele miesiąca , których kwota wyniosła 98 tys. złotych ! Jesteśmy także dłużnikami parafian z parafii partnerskich , które odwiedziłem głosząc kazania i prosząc o wsparcie budowy. To także wielka pomoc w kwocie 56 tys. złotych . Dziękujemy za wszystkich indywidualnych ofiarodawców z parafii i różnych stron Polski , którzy wsparli naszą budowę różnymi materiałami do budowy , pracą fachową i pieniężnie w wysokości ok. 70 tys. złotych . Dziękuję wreszcie za trzecią dniówkę , którą złożyło 65% rodzin z przeznaczeniem na okna i drzwi .

Do dnia 20 XII łączna kwota wydatków w 2007 roku wyniosła 337 tys. zł . Ofiarodawcy o których mowa wsparli nas zaś na łączną kwotę 310 tys. zł . Dług na koniec roku wynosi 27 tys. złotych . Na jego spłatę przeznaczone będą dobrowolne ofiary składane przy okazji najbliższej kolędy na Woli Mieleckiej i Piątkowcu .

Ukochani ! Zapraszam was wszystkich na Pierwszą Pasterkę do nowej kaplicy , sprawowaną 24 XII o godz. 24:00 . Będzie ona wyrazem naszego dziękczynienia Bogu i ludziom za to wielkie dzieło wznoszone na Jego chwałę i dla naszego większego dobra duchowego i przyszłych pokoleń .

Wszystkim Wam drodzy parafianie i czytelnicy życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia ! Niech Chrystus Odwieczny Bóg , który do nas ciągle przychodzi , umocni Waszą wiarę , odnowi nadzieję oraz obdarzy prawdziwą miłością Boga i bliźniego na cały nadchodzący rok 2008 !

ks. Zbigniew Smołkowicz

 


Pierwsza pasterka w nowej kaplicy 24 grudzień 2007 roku

Wnętrze kaplicy czeka na wiernych

Kaplica przed pierwsza pasterką

15,12.2007 Układanie płyt i porządkowanie placu przed kaplicą

Montaż krzyża na frontonie dachu kaplicy

Kaplica i plebania na Woli Mieleckiej
18 kwietnia 2007 roku rozpoczęto prace budowlane budynku kaplicy w Woli Mieleckiej. Większość materiałów zakupiona została jeszcze w ubiegłym roku po starych cenach i dzięki temu udało nam się zaoszczędzić wiele złotówek. Prace przy budowie prowadzone są metodą gospodarczą przy ogromnym zaangażowaniu parafian z Woli Mieleckiej i Piątkowca. Pierwsza pasterka w nowej kaplicy na Woli Mieleckiej Anno Domini 2007 była celebrowana przez naszego rodaka ks. Dr Piotra Bajora i ks. Zbigniewa Smołkowicza.

Prowadzona budowa jest realizacją I części inwestycji jaką jest docelowo budowa kościoła i utworzenie nowej parafii w Woli Mieleckiej . Ufamy mocno , że dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości ludzkiej w przyszłym roku zaczniemy w budynku kaplicy i części plebani regularne duszpasterstwo. Powierzchnia kaplicy wynosić będzie ok. 160 m.kw .

W budynku mieścić się będzie cała infrastruktura gospodarcza przyszłej plebani z kancelarią parafialną oraz mieszkanie na razie dla jednego duszpasterza . Mając na uwadze wzrost liczby mieszkańców przewidywana jest po ukończeniu budowy kościoła także rozbudowa części mieszkalnej plebani dla przynajmniej trzech księży . Warto wiedzieć , że inwestycja prowadzona jest dzięki ofiarom , które składane są na tacę w parafii św. Mateusza w I Niedziele miesiąca , ofiarom z trzech ostatnich kolęd z Woli Mieleckiej i Piątkowca , oraz indywidualnych ofiarodawców . W 2007 roku decyzją księdza Biskupa Wiktora Skworca zostało ustanowione także jedenaście parafii patronackich , które raz do roku będę odwiedzał głosząc Słowo Boże oraz prosił o jałmużnę na ten szczytny cel . Wśród parafii patronackich znalazły się między innymi parafie: Św. Ducha w Mielcu , Czermin , Książnice , Przecław , Łączki Brzeskie , Luszowice oraz kilka innych z dalszych części diecezji . Drodzy czytelnicy – świadom coraz większego zainteresowania rozpoczętym dziełem polecam się Waszej życzliwości .     

ks. Zbigniew