Życzenia duszpasterzy na Boże Narodzenie

Niech nowonarodzony
Jezus obdarza Nas:
prawdziwym pokojem,
umacnia w wierze,
udziela zdrowia,
radości i miłości…

Życzą Duszpasterze parafii p.w. Bożej Opatrzności
w Woli Mieleckiej"Zwiastuję Wam radość wielką....
Narodził się Wam Zbawiciel" Łk 2,10


Szanowni Mieszkańcy Woli Mieleckiej

Niech przychodzący do nas Zbawiciel obdarza nas Swoim prawdziwym Pokojem

i umacnia nas w ziemskiej wędrówce do radości Nieba.


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Błogosławionego Nowego 2015 Roku.
Z modlitwą i serdecznymi pozdrowieniami, z kapłańskim błogosławieństwem

ks. Piotr Bajor


Życzenia Biskupa Tarnowskiego na Boże Narodzenie 2014

Drodzy Diecezjanie!
W jedności serc i umysłów zwracamy się ku przejmującej tajemnicy Boga, który w Jezusie Chrystusie wkroczył na trwałe w dzieje ludzkości. Zwracamy się ku ciepłemu światłu nadziei, które z Betlejem opromienia drogi naszego życia.

Każdy z nas powinien mieć „swoje Betlejem”, czyli miejsce, w którym nieustannie rodzi się Bóg. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie panuje miłość i poświęcenie, gdzie pamięta się o samotnych, chorych, smutnych i wątpiących. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie w drugim człowieku z szacunkiem dostrzega się twarz siostry i brata. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie panuje miłość i radość, gdzie głosi się chwałę na wysokościach Bogu i pokój ludziom dobrej woli.

Wszystkim Diecezjanom życzę, aby w duchu tych wartości przeżywali zarówno czas świąteczny, jak i czas dni powszednich. Niech Nowonarodzony Jezus pomoże Wam budować przyszłość, w której zawsze będzie zwyciężać dobro i miłość, w której będzie tryumfował blask prawdy, a Boży pokój zdoła ukoić wasze serca, przytłoczone różnymi troskami i problemami. Niech Boży entuzjazm napełnia Was samych, waszych bliskich oraz domy i środowiska waszego codziennego życia.

Zapewniam Was o mojej duchowej bliskości, której wyrazem jest codzienna modlitwa za moich Diecezjan.

Z pasterskim błogosławieństwem

                               † Andrzej Jeż

                                BISKUP TARNOWSKI