Gmina Mielec odzyskała utracone środki finansowe

Blisko 3 miliony złotych, które w styczniu „zniknęły” z kont Gminy Mielec w ramach przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, udało się odzyskać. Przesłana rekompensata wyniosła 100% utraconych środków, co oznacza, że Gmina Mielec nie poniesie dodatkowych wydatków związanych z przekształceniem Banku, który dotychczas prowadził obsługę finansową jednostki.

Końcówka stycznia dla kilkudziesięciu  samorządów okazała się bardzo zaskakująca. Na skutek przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w Bank Nowy BFG, najpierw zablokowany został system bankowy, zamknięte zostały punkty obsługi, a przez weekend z kont 34 gmin i powiatów  zniknęło prawie 82 miliny złotych. Ta sytuacja spotkała również Gminę Mielec. PBS, który bezproblemowo prowadził obsługę gminnych kont przez ponad 10 lat, niepodziewanie znalazł się w sytuacji kryzysowej i musiał zostać przekształcony w nową jednostkę. Na skutek wprowadzonych zmian Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwrócił zaledwie 57% środków ulokowanych dotychczas na kontach samorządów. Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec, wraz ze Skarbnikiem jednostki Małgorzatą Cyran, natychmiast rozpoczęli działania mające na celu odzyskanie utraconych środków.

- To był naprawdę gorący okres, ale i też wyjątkowa sytuacja z jaką wcześniej nikt nie miał do czynienia. Pomimo działania zgodnie z prawem i zachowania środków ostrożności z dnia na dzień utraciliśmy znaczną kwotę pieniędzy oraz dostęp do systemu bankowego. Odbyliśmy wiele spotkań i narad z innymi samorządowcami, którzy zmagali się z tym problemem. Wysłaliśmy wiele listów do przedstawicieli rządu i samorządu województwa. Spotykaliśmy się z Posłami i Ministrami, Władzami Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicielami Banku.

Choć sytuacja wydawała się beznadziejna, użyliśmy wszystkich możliwych środków, aby odzyskać utracone pieniądze. Strata blisko 3 milionów złotych mogła mocno zachwiać naszym budżetem. W tych ciężkich chwilach wspierało nas wiele osób i podmiotów za co należą Im się słowa uznania. Osób, które podały nam „pomocną dłoń” było bardzo dużo za co chciałbym serdecznie podziękować.

Sprawa z całą pewnością nie znalazłaby pozytywnego rozwiązania, gdyby nie przychylność i wsparcie Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Kościńskiego - Ministra Finansów, Marcina Warchoła - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafała Webera - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Fryderyka Kapinosa - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Kuchcińskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Henryka Kowalczyka - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego, Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, Leszka Skiby - Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. To działania i decyzję tych osób doprowadziły do odzyskania całości utraconych pieniędzy - przekazuje Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Rekompensata wypłacona została z rezerwy subwencji ogólnej, która co roku tworzona jest w budżecie państwa. Jej dysponentem jest Minister Finansów, a środki dzielone są wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

źródło: gmina.mielec.pl