Dotacje na drogi 2020. Kto otrzyma pieniądze?

Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano listy gmin i powiatów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Wśród 103 gmin, których zadania zostały zaopiniowane pozytywnie jest Gmina Mielec. W związku z otrzymanym dofinansowaniem planuje się wyremontować drogę Książnice - Wólka Książnicka w miejscowości Książnice. Koszt całkowity inwestycji to 1.438.722,00 zł, a dotacja opiewa na kwotę 1.079.041,00 zł. Oprócz tego złozony został wniosek o dotację w wysokości 929.945,00 zł na przebudowa drogi w Chorzelowie, ale ze względu na wyczerpanie puli środków wniosek ten nie uzyskał dofinasowania i znalazł się na 9 miejscu listy rezerwowej.

Obecnie uruchomiony został proces kontraktacji zadań który umożliwi wszczynanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców zadania.

15 kwietnia 2020 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań z województwa podkarpackiego objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Wojewoda podkarpacki informuje, że na listach podstawowych znalazło się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 mln zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu w wysokości 174 247 344 mln zł.

Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazły się również 32 zadania gminne wieloletnie z zapewnieniem finansowania w latach 2020 – 2026 w kwocie: 137 474 669,83 mln zł oraz 9 zadań powiatowych wieloletnich z zapewnieniem dofinansowania w latach 2020 – 2022 o łącznej kwocie 45 437 215, 51 mln zł.  

Długość dróg lokalnych w województwie podkarpackim planowanych do przebudowy lub remontu wynosi łącznie 192,8 km.

W chwili obecnej uruchomiony został proces kontraktacji zadań który umożliwi samorządom wszczynanie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań.

Inwestycje z powiatu mieleckiego, które otrzymają dofinansowanie:
    Gmina Radomyśl Wielki na budowę drogi w kierunku strefy przemysłowej w Podborzu - koszt całkowity: 3 809 421 zł, dotacja w kwocie 2 285 653 zł
    Gmina Czermin na budowę drogi Grądy - Giżowa wraz z chodnikiem - koszt całkowity: 4 267 083 zł, dotacja w kwocie 2 560 249 zł
    Gmina Tuszów Narodowy na przebudowę drogi w Borkach Nizińskich - koszt całkowity: 724 490 zł, dotacja w kwocie 507 143 zł
    Gmina Mielec na remont drogi Książnice - Wólka Książnicka w m. Książnice - koszt całkowity: 1 438 722 zł, dotacja w kwocie 1 079 041 zł
    Gmina Przecław na remont dróg w Tuszymie i Białym Borze - koszt całkowity 719 572 zł, dotacja w kwocie 539 679 zł

Na liście rezerwowej znalazły się:

* Gmina Mielec z zadaniem przebudowa drogi w Chorzelowie - koszt całkowity 1 328 494 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 929 945 zł (9 miejsce na liście rezerwowej)
* Gmina Borowa z zadaniem przebudowy dróg w Borowej - koszt całkowity 736 888 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 368 444 zł (11 miejsce na liście rezerwowej)
* Gmina Borowa z zadaniem przebudowy dróg wewnętrznych w m. Borowa - koszt całkowity 655 074 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 327 537 zł (31 miejsce na liście rezerwowej)
* Miasto Mielec z zadaniem budowy drogi na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego - koszt całkowity: 3 579 860 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 1 789 930 zł (35 miejsce na liście rezerwowej)
* Gmina Gawłuszowice z zadaniem przebudowa drogi Wola Zdakowska - Młodochów  w m. Wola Zdakowska - koszt całkowity 715 656 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 357 828 zł (38 miejsce na liście rezerwowej)
* Powiat Mielecki z zdaniem remontu drogi Rzemień - Dobrynin w m. Rzemień - koszt całkowity 2 142 512 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 1 499 758 zł (4 miejsce na liście rezerwowej)
* Powiat Mielecki z zdaniem remontu drogi Czermin - Ziempniów - Słupiec w m. Ziempniów - koszt całkowity 1 370 281 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 959 197 zł (9 miejsce na liście rezerwowej)
* Powiat Mielecki z zadaniem remontu drogi Przecław - Radomyśl Wielki oraz w m. Tuszyma i Przecław - koszt całkowity 2 497 146 zł, wnioskowano o dotację w wysokości 1 748 002 zł (11 miejsce na liście rezerwowej)