Komunikat o płatności podatku od nieruchomości, rolnego ...

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia nie planuje się dokonywania poboru podatków w miesiącu maju 2020 roku przez inkasentów (tj. sołtysów).
Informuję, że nie uległy zmianie terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, to jest:
    15 maja 2020
    15 września 2020
    15 listopada roku podatkowego.

Podatek należy zapłacić zgodnie z kwotą wskazaną dla danego terminu płatności w decyzji podatkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatności podatku można dokonywać w placówkach banków, na poczcie oraz w formie elektronicznej ze swojego konta bankowego.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia nie planuje się dokonywania poboru podatków w miesiącu maju 2020 roku przez Inkasentów (tj. sołtysów).

Zaleca się dokonywanie wpłaty podatku w formie elektronicznej bezpośrednio
na rachunek bankowy Gminy Mielec  Nr 75 1240 1268 1111 0010 9624 5546

Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać: numer karty i numer decyzji podatkowej.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne Wójt Gminy zwraca się z prośbą  do młodych osób, aby w tym roku wyręczyły swoich rodziców, dziadków w obowiązku zapłaty podatku.

Często osoby starsze, z poczuciem odpowiedzialności, wybierają się osobiście do banku w celu dokonania zapłaty podatku. Aby uchronić ich przed niepotrzebnym wyjściem z domu można zapłacić za nich ze swojego konta bankowego podatek podając w treści przelewu: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

Ponadto informuję, że istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za sąsiada (do kwoty 1 000,00 zł).  W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

W przypadku małych kwot podatku do zapłaty i niemożności jego uiszczenia ze względu na problemy techniczne/organizacyjne gmina nie naliczy żadnych odsetek do kwoty 8,70 zł.

źródło: www.gmina.mielec.pl