PSZOK wspólny dla miasta i gminy Mielec

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny powstać w każdej gminie. Nie wszędzie jednak to się udało, na przykład w gminie wiejskiej Mielec.
Wójt Gminy Mielec Józef Piątek porozumiał się z mieleckim magistratem, aby wspólnie prowadzić PSZOK na terenie miasta, z którego korzystają mielczanie.

Punkt Selektywnej Zbiórki w Mielcu działa na terenie nieczynnego już składowiska odpadów komunalnych w lesie na Osiedlu Smoczka.

Rada Miejska w Mielcu zgodziła się na propozycję gminy wiejskiej Mielec i magistrat zawarł porozumienie z Urzędem Gminy, który ma ponosić 30 procent kosztów utrzymania PSZOK-u w Mielcu. Gmina zapłaci także za każdy kilogram odpadów przywiezionych do Punktu przez „swoich” mieszkańców.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. zo.o.
ulica Wolności 171
39-300 Mielec

PSZOK czynny jest:
od poniedziałku do piątku   w godz. 7:00 – 18:00
w soboty   w godz. 10:00 - 14:00

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Podobne tematy:

Odbiór odpadów komunalnych w 2015 roku