Wybory samorządowe 2014 w gminie Mielec - ogłoszenia PKW

wybooNa dzień 16 listopada 2014 roku zarządzone zostały wybory samorządowe. Do 8 września Komisarze Wyborczy czekali na zgłoszenia lokalnych komitetów wyborczych.

Komitety z powiatu mieleckiego rejestrowały się u Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Zgłaszając mogły wskazać czy będą działać na obszarze tylko jednej gminy, czy na poziomie województwa - tę drugą opcję wybierały także komitety zainteresowane działaniem na terenie kilku gmin - powiatu. Partie wyborcze, które są zarejestrowane, nie muszą zgłaszać lokalnych komitetów wyborczych.

Termin zgłoszenia kandydatów upłynął 8 września. Do 17 października do godz.24:00 komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów / burmistrzów / prezydentów miast. 7 października minął termin zgłaszania list kandydatów do Sejmiku Województwa. Każda lista musi być poparta 300 podpisami z danego okręgu wyborczego. 200 podpisów trzeba dostarczyć przy zgłaszaniu listy kandydatów do Rady Powiatu. Tego samego dnia upłynął termin zgłaszania list kandydatów do Rady Gmin / Miast. Tu trzeba zebrać podpisy 25 wyborców z danej gminy.

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu 8 września opublikował listę zgłoszonych Komitetów Wyborczych Wyborców. Według tej listy w powiecie mieleckim zarejestrowano 36 lokalnych komitetów. Większość wskazała, że będzie działać tylko na obszarze jednej gminy wskazując odpowiednią gminę. Wykaz Komisarza Wyborczego rozróżnia zgłoszenia do miasta Mielec i gminy Mielec.

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W WYBORACH 16 LISTOPADA 2014 roku
PROSZĘ O POPARCIE KANDYDATÓW Z KOMITETU WYBORCZEGO Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !


Okręgi Wyborcze 

 
Okręg          Granice list kandydatów mandaty
1 Boża Wola - Goleszów 4 4 1
2 Chorzelów - od nr 1 do nr 239 3 3 1
3 Chorzelów- od nr 240 do nr 564 6 6 1
4 Chorzelów - od nr 565 do końca 4 4 1
5 Chrząstów 3 3 1
6 Książnice 3 3 1
7 Podleszany- od nr 1 do nr 301 3 3 1
8 Podleszany- od nr 302 do końca, Rydzów 4 4 1
9 Rzędzianowice- od nr 1 do nr 260 5 5 1
10 Rzędzianowice- od nr 261 do końca 6 6 1
11 Trześń - od nr 1 do nr 226 5 5 1
12 Szydłowiec, Trześń- do nr 227 do końca, Wola Chorzelowska 4 4 1
13 Wola Mielecka - od nr 1 do nr 275 3 3 1
14 Wola Mielecka - od nr 276 do końca 4 4 1
15 Złotniki 5 5 1

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !

Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !  
Skrót KWW Pozytywnie Nakręceni !  
Adres 39-300 Rydzów, 1  
Pełnomocnik wyborczy Aneta Jolanta MALEC

Kandydaci KWW Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni !

Nazwisko i imiona Dane kandydata   Okręg
KUDŁA Jacek zam. Goleszów, wiek: 32   1
STRĄK Beata Joanna zam. Chorzelów, wiek: 45   2
STĘPIEŃ Mariusz Wacław zam. Chorzelów, wiek: 39   3
SIKORA Stefan Jan zam. Chorzelów, wiek: 73   4
SZOSTAK Ryszard Józef zam. Chrząstów, wiek: 58   5
MIKA Wanda Elżbieta zam. Książnice, wiek: 58   6
KOCENIAK Jacek Jan zam. Podleszany, wiek: 48   7
MOTYL Piotr Rafał zam. Podleszany, wiek: 36   8
RZĄDZKI Włodzimierz Stanisław zam. Rzędzianowice, wiek: 54   9
KLICH Włodzimierz zam. Rzędzianowice, wiek: 52   10
LEŚNIAK Anna zam. Trześń , wiek: 47   11
DZIEKAN Krzysztof zam. Wola Chorzelowska , wiek: 41   12
WICHERSKI Zbigniew Jan zam. Wola Mielecka, wiek: 52   13
SOBOŃ Wiesław zam. Wola Mielecka, wiek: 57   14
ĆWIĘKA Adam zam. Złotniki, wiek: 41   15


  Listy Komitetów Wyborczych

Skrót nazwy komitetu wyborczego Okręgi razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KKW SLD Lewica Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Komitet Wyborczy PSL 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KW Prawo i Sprawiedliwość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
KWW Kędzior-Kumorek 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
KWW Współpraca Szansą na Rozwój 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
KWW - Andrzej Klich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KWW - Mariusza Kawalca 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
KWW Pozytywnie Nakręceni ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
KWW Piotr Bieniek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KWW Zenon Skiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Podsumowanie 4 3 6 4 3 3 3 4 5 6 5 4 3 4 5 62

Wójt Gminy Mielec - Kandydaci

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
BANIA Magdalena Joanna zam. Rzędzianowice, wiek: 36 KWW Współpraca Szansą na Rozwój
GACEK Kazimierz Leszek zam. Rydzów, wiek: 47 KWW Pozytywnie Nakręceni !
KAWALEC Mariusz Wiesław zam. Wola Mielecka, wiek: 42 KWW - Mariusza Kawalca
PIĄTEK Józef Michał zam. Chorzelów, wiek: 54 KW Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Mielec
Liczba mieszkańców - 13010
Liczba uprawnionych do głosowania - 10413
Obwodów - 8
Okręgi wyborcze - 15


Gmina Mielec

Komitet Wyborczy Wyborców  Kędzior- Kumorek - Marcin Józef Kędzior
Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca Szansą na Rozwój - Wojciech Bania
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Klich - Agnieszka Eliza Klich-Jungiewicz
Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Kawalca - Karol Zygmunt Kawalec
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni, doświadczeni, pozytywnie nakręceni ! - Aneta Jolanta Malec
Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Bieniek - Jan Kazimierz Mikrut
Komitet Wyborczy Wyborców "Złotnicka Młodzież" - Zofia Stanisława Pyź
Komitet Wyborczy Wyborców "Zenon Skiba" - Justyna Beata Skiba
Komitet Wyborczy Wyborców Odrodzenie Mielca - Krzysztof Franciszek Filanowski

Komitet Wyborczy Wyborców Imperium Ligi Amazonek - Małgorzata Barbara Jackiewicz


źródło:PKW