Józef Piątek wójtem Gminy Wiejskiej Mielec - wyniki wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów na wójta Gminy Wiejskiej Mielec.
W II turze Wyborów samorządowych  z dnia 30.11.2014 r. Józef Piątek został wybrany na wójta Gminy Wiejskiej Mielec.

W II turze zmierzyli się: Kazimierz Gacek – dotychczasowy wójt z KW Pozytywnie Nakręceni! oraz Józef Piątek z Prawa i Sprawiedliwości - kandydaci, którzy w pierwszej turze zyskali największą liczbę głosów wyborców.

Józef Piątek otrzymał 2370 głosów, co stanowi 52,64% p
Kazimierz Gacek otrzymał 2 132 głosy, co stanowi 47,36%.

W poniedziałkowe popołudnie 1 grudnia 2014 roku na pierwszej uroczystej sesji spotkali się Radni Gminy Mielec kadencji 2014 - 2018.
Sesja zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu i przewidywała ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego Rady. Została też rozszerzona o wybór wiceprzewodniczących oraz ustalenie składów stałych komisji tematycznych Rady Gminy. Nowi rajcy zapoznali się także ze sytuacją finansową gminy.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Jan Kołodziej (KW PiS, Wola Mielecka).
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Jerzy Krawczyk (KW PiS, Boża Wola/Goleszów).

 

Skład Rady Gmiiny Mielec kadencji 2014-2018
Jan Kołodziej - przewodniczący (KW PiS, Wola Mielecka).
Jerzy Krawczyk - zastępca przewodniczącego (KW PiS, Boża Wola/Goleszów)

Składy i przewodniczący stałych komisji tematycznych Rady:

Komisja rewizyjna:
Magdalena Bania - przewodnicząca (KWW Współpraca Szansą na Rozwój, Rzędzianowice)
Piotr Bieniek
Mariusz Kawalec
Jacek Koceniak

Komisja mandatowa:
Ryszard Kordyś - przewodniczący (KW PiS, Chrząstów)
Krzysztof Dziekan
Piotr Motyl

Komisja rolnictwa:
Marek Kumor - przewodniczący (KW PSL, Chorzelów)
Jerzy Krawczyk
Kazimierz Kumorek

Komisja oświaty:
Zofia Paterak - przewodnicząca (KW PiS, Chorzelów)
Piotr Gamracy
Wanda Mika
Leszek Szymański

Wyniki głosowania i wyborów

Wybory 2 tura Wójt Gminy Mielec, 30.11.2014r

1

GACEK Kazimierz Leszek

KWW Pozytywnie Nakręceni !

2 132

47.36 %

2

PIĄTEK Józef Michał

KW Prawo i Sprawiedliwość

2 370

52.64 %


Wybory 1 tura Wójt Gminy Mielec, 16.11.2014r.

1

BANIA Magdalena Joanna

KWW Współpraca Szansą na Rozwój

   616

11.99

2

GACEK Kazimierz Leszek

KWW Pozytywnie Nakręceni !

2 119

41.25

3

KAWALEC Mariusz Wiesław

KWW - Mariusza Kawalca

   571

11.12

4

PIĄTEK Józef Michał

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 831

35.64

   

Razem

5 137

 

->>> więcej informacji: PKW - Wybory samorządowe 2014


Sejmik Województwa Podkarpackiego

Lp

Nr okr.

Nazwisko i imiona

Komitet wyborczy

L.gł.

1

1

ORDYCZYNSKI Marek Stefan

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4609

2

1

KUBAS-HUL Teresa Krystyna

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11890

3

1

BARTMAN Stanisław Wojciech

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7493

4

1

BUCZAK Wojciech

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

14609

5

1

CYPRYS Jerzy

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11771

6

1

KRUCZEK Stanisław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7247

7

1

BARTNIK Stanisław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8109

8

1

MIAZGA Mieczysław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

10112

9

2

TARAPATA Jan Władysław

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

10231

10

2

LADA Wiesław Andrzej

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5867

11

2

ORTYL Władysław Zenon

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

24695

12

2

BIESZCZAD Stefan

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9357

13

2

MAGDOŃ Jacek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5272

14

2

ŁĄCZAK Czesław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5127

15

3

KOŁEK Iwona

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

8375

16

3

STĘPIEŃ Władysław Piotr

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

14536

17

3

NADBEREŻNY Lucjusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

14874

18

3

BŁĄDEK Lidia

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8900

19

3

ROMANIUK Bogdan Piotr

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8682

20

4

LEWICKI Maciej Jan

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

12240

21

4

BURY Tomasz Wojciech

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

14343

22

4

NEPELSKI Andrzej

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

8145

23

4

SCHMIDT Anna Katarzyna

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9717

24

4

KUŹNIAR Lucjan

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8462

25

4

BAJDA Stanisław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6068

26

5

FRYDRYCH Joanna Zofia

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6644

27

5

POSPOLITAK Maria Halina

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3135

28

5

SOBIERAJ Dariusz Wojciech

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

23324

29

5

ŚNIEŻEK Kazimierz

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2322

30

5

KUROWSKA Maria Stanisława

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

13437

31

5

BORCZ Jerzy

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4534

32

5

PIÓRO Tadeusz Wacław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

17430

33

5

ZAJĄC Wojciech Stanisław

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9223


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1') Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Część I   Dane zbiorcze
Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 470 kandydatów zgłoszonych przez 316. komitety wyborcze (komitetów wyborczych), w tym w 1 gminach i miastach*, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
2. Uprawnionych do głosowania było 1712755 osób, w tym 15 obywateli (1 obywatel) Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).
3. Karty  do  głosowania  wydano  869144 wyborcom,  w tym 11 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 868774 wyborców, to jest 50.72% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 851497 to jest 98% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 17277 to jest 2% ogólnej liczby głosów oddanych.
7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x" oddano 12639, to jest 73.16% ogólnej liczby głosów nieważnych.
8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x" oddano 4036 to jest 23.36 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II Szczegółowe wyniki wyborów
Rozdział 118. Wybory Wójta Gminy Mielec


1.Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10426, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).
3. Karty do głosowania wydano 5247 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5247 wyborców, co stanowi 50.33% uprawnionych do głosowania.