Odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku, Wola Mielecka od nr 1 do 297

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych zbieranych w workach, odpadów biodegradowalnych (zielone) w 2017 roku z sołectwa Wola Mielecka od 1 do 297.

Pojemniki i worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem do godziny 7.00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).
Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.
Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o. w Mielcu tel. 17 58 20 590 do 593 lub w Urzędzie Gminy.


Działalność 2 x mc Gmina Wiejska 2016
Dotyczy Goleszów, Książnice,Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Wola Mielecka

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że zgodnie z regulaminem gospodarki odpadami  obowiązującym na terenie gminy Mielec odpady zmieszane będą odbierane zgodnie z dostarczonym harmonogramem oraz dodatkowo w terminach:

-  25.01.2017 (środa)
-  22.02.2017 (środa)
-  22.03.2017 (środa)
-  04.10.2017 (środa)
-  02.11.2017 (czwartek)
-  29.11.2017 (środa)
-  27.12.2017 (środa)

Powyżej podane terminy wywozu dotyczą jedynie nieruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gastronomiczną, hotelarską, handlu artykułami spożywczymi uwzględnionymi w przesłanym przez Urząd Gminy wykazie.

Wykaz działalności, w których wywóz odbywa się jeden raz na dwa tygodnie:

1. GOLESZÓW 81    SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KĘDZIOR ANDRZEJ
2. KSIĄŻNICE 91    SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH
3. PODLESZANY 127 SZKOŁA PODSTAWOWA W PODLESZANACH
4. PODLESZANY 190 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "HALAK" CZESŁAW GWIZDAK
5. PODLESZANY  213 SUROWIEC WANDA OBIADY DOMOWE CATERING
6. PODLESZANY 413 ZAKŁAD MIĘSNY MIROSŁAW ZAJĄC
7. PODLESZANY 414 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KĘDZIOR ANDRZEJ
8. RYDZÓW 33     SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZOWIE
9. RYDZÓW 56     SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY  ANDRZEJ SKIBA
10. RZĘDZIANOWICE 84 PRZEDSIĘBIOTRWO HANDLOWE FILIA RZĘDZIANOWICE
11. RZĘDZIANOWICE 92  PIEKARNICZO-CUKIERNICZO-GARMAŻ ERYJNY "DUL" SPÓŁKA JAWNA
12. RZĘDZIANOWICE 175 PRZEDSIĘBIOTRWO HANDLOWE FILIA RZĘDZIANOWICE
13. RZĘDZIANOWICE 186 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.M.KONOPNICKIEJ W RZEDZIANOWICACH
14. RZĘDZIANOWICE 370 SKLEP SPOŻYWCZY PRZEMYSŁOWY GESING ZBIGNIEW
15. SZYDŁOWIEC      39 NOMARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16. WOLA MIELECKA 373 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA" BRUSTA" STANISŁAW BLICHARZ
17. WOLA MIELECKA 406 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J.M. OSSOLIŃSKIEGO W WOLI MIELECKIEJ
18. WOLA MIELECKA 412 FHU KOMOS