Promocja książki Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec

10 listopada 2015r.w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbył się Wieczór promujący książkę Włodzimierza Gąsiewskiego „Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”.

 Witając zebranych gości w osobach: autora książki dr Włodzimierza Gąsiewskiego, Stefana Żarowa – przedstawiciela Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Józefa Piątka - Wójta gminy Mielec, Radną Gminy Mielec – Zofię Paterak, Zbigniewa Wicherskiego – wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, kierowników z Urzędu Gminy Mielec, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, dyrektorów i pracowników instytucji kultury, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych m.in. Klub historyczny „Prawda i pamięć”, dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska powiedziała, - spotkanie odbywa się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, dlatego tez chcąc wprowadzić zebranych gości w klimat obchodów Narodowego Święta zaprosiła na kilkuminutowy patriotyczny program ZPiT „Chorzelowiacy”.

Po występie dalszą cześć spotkania prowadziła Dyrektor Ośrodka Kultury, która powiedziała, że po raz pierwszy w gminie Mielec została wydana publikacja poświęcona ludziom i miejscom pamięci w społeczności lokalnej. Po prawie dwóch latach starań o publikację udało się doczekać efektu końcowego w postaci wydrukowanej książki.

Złożyła także podziękowania na ręce Stefana Żarowa, przedstawiciela Wojewódzkiego Dom Kultury w Rzeszowie, bowiem przy wsparciu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie pozyskane zostały środki z budżetu Województwa Podkarpackiego, dzięki którym udało się opracować publikację. Natomiast koszty druku publikacji pokryte zostały ze środków Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z s. w Chorzelowie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mielec, który zaopatrzył książkę w słowo wstępne.
- Szanowni czytelnicy! Oddajemy do Waszych rak publikację” Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”, która jest wyrazem troski samorządu gminy o zachowanie pamięci dla osób tu żyjących i w przeszłości jakikolwiek sposób zasłużonych dla naszej lokalnej społeczności.

Książka, ta to pierwsza tego typu publikacja w Gminie Mielec, zawiera około 350 biogramów ludzi godnych pamięci, zasłużonych dla Ojczyzny, to opisane postacie z rodu Tarnowskich i Ossolińskich, generał Władysław Sikorski- który został ochrzczony w Kościele w Chorzelowie, dwóch biskupów, ale to również zwykli ludzie, rolnicy, synowie tej ziemi. Opisane w publikacji miejsca pamięci, te znane jak Miejsce Pamięci w Chorzelowie, ale również krzyże i kapliczki przydrożne, jest też opisana najnowsza historia – tablica w Szydłowcu poświęcona Żołnierzom Wyklętym odsłonięta w 2014 r. przez Klub historyczny „Prawda i pamięć”.

Dyrektor SOKiS przedstawiła również samego autora publikacji wybierając z jego życiorysu tylko niektóre ważne informacje.

Nadeszła także chwila dla dr.Włodzimierza Gąsiewskiego , który podczas prezentacji multimedialnej opowiadał o pracy nad książką.
- miejscami godnymi pamięci są nie tylko materialne wytwory ich rąk ludzkich, jak zabytkowe budowle, ale także kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne, wokół których gromadziła się nie tylko aktywność religijna, ale także i patriotyczna mieszkańców… Zarówno ludzie jak i miejsca pamięci gminy Mielec znalazły się w tej książce, właśnie dla ich upamiętnienia. Ukazani są więc ci wszyscy godni takiego uwiecznienia, a znani autorowi z dostępnej literatury, jak też i przekazów i relacji mieszkańców gminy Mielec. W wielu przypadkach wiedza o ludziach pamięci gminy Mielec była możliwa, tylko dzięki ich żyjącym potomkom, zresztą nie tylko na tym terenie… - mówił Włodzimierz Gąsiewski

W dyskusji na temat książki głos zabierali Stefan Zarów i Zbigniew Wicherski członkowie zarządu TMZM w Mielcu.

Po zakończonej prelekcji przyszedł czas na podziękowania a także na składanie autografu w książce, którą można było nabyć na sali Ośrodka Kultury.

Goście spotkania przy kawie, herbacie i słodyczach długo rozmawiali o ludziach i tematach zawartych w publikacji książki i przyjemnie spędzili ten listopadowy wieczór.


Promocja książki„Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”, SOKiS Chorzelów 10.11.2015

link do filmu: http://youtu.be/JyrUrfq3le8
Nagranie wideo: AWPnews


źródło: SOKiS Chorzelów / wichz