Kolęda 2017-2018 w Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Kolęda 2017-2018 w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2017-2018

Czwartek  28 XII 2017 od godz. 8:30
   1.Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
   2.Drugi kapłan od nr.  147  do spotkania
Piątek  29 XII 2017 od godz. 8:30
   1.Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do spotkania  
   2.Drugi kapłan od nr.119a do spotkania
Sobota  30 XII 2017 od godz. 8:30                                       
   1.Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do nr 123
   2.Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311 b

---------------    2018   -----------------
Wtorek 2 styczeń 2018 roku od godz.14:30
   Od Podleszan domy po lewej stronie drogi dwaj kapłani jeden od drogi tarnowskiej a drugi od Podleszan do spotkania
Czwartek 4 I 2018 od g. 14:00
   Wola Mielecka od Piątkowca domy po prawej stronie drogi tarnowskiej do nr 312a
Niedziela 7 I 2018  od godz. 14:00
   Od delikatesów „Passa” prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351
   Od 16:30 Osiedle Baranówka
Poniedziałek 8 I 2018 od godz. 14:00
   1.Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
   2.Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona
Czwartek 11 I 2018 od godz. 15:00
    Od Podleszan domy po prawej stronie drogi – jeden ksiądz od wału a drugi od krzyżówki do spotkania
Sobota 13 I 2018 od godz. 8:30
    1.Od Trzciany lewa strona drogi do nr 525
    2.Od Trzciany prawa strona drogi do nr 498
Poniedziałek 15 I 2018 2016 od godz. 14:00
    1.Od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę  do spotkania
    2.Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania
Czwartek  18 I 2018 od godz. 14:30
    Od nr 516 lewa strona drogi od Trzciany i od ścieżek do spotkania dwóch kapłanów
Sobota 20 I 2018 od godz. 8:30
    Od nr 489 prawa strona drogi od Trzciany do krzyżówki
Poniedziałek 22 I 2018 od godz. 14:00
    1.Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
    2.Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 368
Czwartek 25  I 2018 od godz. 15:00
    Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi od nr 362 jeden ksiądz a drugi od nr. 352 do spotkania w kierunku Piątkowca
               
Tradycyjne ofiary składane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną tak jak w poprzednich latach m.in. na zakup cegły elewacyjnej do wnętrza naszej świątyni.

https://www.facebook.com/wolamielecka/