Odbudowa mostu, utrudnienia na trasie nr 982 Mielec – Szczucin

Odbudowa mostu, utrudnienia na trasie nr 982 Mielec – Szczucin

W związku  z przebudową obiektu mostowego znajdującego się na potoku Breń w miejscowości Słupiec, od 11 czerwca  nie ma możliwości przejazdu tym odcinkiem. Droga została zamknięta dla ruchu kołowego.

 


Małopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, inwestor prac na drodze do Szczucina, zaleca objazdy dla remontowanego mostu. Odpowiednie oznakowania już zostały ustawione, pierwsze tablice pojawiają się już w Woli Mieleckiej. Pojazdy ciężkie są kierowane na Lisią Górę, samochody osobowe mogą korzystać z lokalnych dróg np. jeżdżąc przez Wadowice Dolne.


Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "Godrom" Sp. z o.o. zawiadamia o wprowadzeniu objazdów
- Objazd dla pojazdów o masie do 3,5 t i transport lokalny do 15 t bedzie odbywał się drogą gminną Słupiec - Łabuzówka oraz drogami powiatowymi nr 1153 oraz 1151 przez Łabuzówkę - Ziempniów - Czermin - Górki.
-Objazd dla pojazdów tranzytowych powyżej 3,5 t odbywał się będzie drogą krajową nr 73 przez Szczucin - Dąbrowę Tarnowską - Lisią Górę, następnie drogami wojewódzkimi nr 984 i 983 przez Lisią Górę - Wolę Mielecką - Sadkową Górę.

Powódź, która miała miejsce w 2010 roku, spowodowała znaczne zniszczenia na drodze wojewódzkiej nr 982, która prowadzi ruch z Mielca do Szczucina. Lista zniszczeń była poważna, to liczne spękania, ubytki, oberwane krawędzie, rozmyte i oberwane pobocza, osunięte skarpy rowów czy zdeformowania nawierzchni, zniszczone i zamulone przepusty oraz przede wszystkim poważne uszkodzenia obiektu mostowego na rzece Breń.

Projekt likwidacji skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin, wyceniony został na około 14 milionów złotych i realizowany jest w dwóch etapach. Teraz rozpoczyna się realizacja już drugiego etapu. Oprócz prac na kolejnych odcinkach zniszczonej drogi – w sumie przebudowane zostanie 9 kilometrów trasy wraz z infrastrukturą, dojdzie wreszcie do odbudowy zniszczonego mostu w Słupcu, na Brniu.

Utrudnienia na przebudowywanym moście potrwać mogą do końca października. MZDW nie przewiduje obecnie całkowitego zamykania ruchu na przeprawie, ale obowiązuje ruch wahadłowy, są zwężenia, ograniczenie prędkości.


UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM w Trzcianie

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że w związku z planowaną przebudową przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1152 R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Przecław w km 8+382 w okresie od 28.05.2012r. do 31.08.2012r. droga ta zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od m. Trzciana (rondo) do m. Czermin (Zawada).

Objazd będzie się odbywał drogami powiatowymi: Nr 1156 R Trzciana - Dąbrówka Osuchowska, Nr 1155 R Dąbrówka Osuchowska - Breń Osuchowski oraz drogą gmina Nr 103324 Breń Osuchowski - Czermin (Zawada).

Dla pieszych wykonawca robót zabezpieczy przejście przez tymczasową kładkę.

https://www.facebook.com/wolamielecka/