Koncepcja Domu Ludowego - Wola Mielecka

W imieniu środowiska społecznego Woli Mieleckiej zgłaszam projekt kompleksowego zagospodarowania nowo wybudowanego budynku pod pilne potrzeby społeczne rozwijającej się dynamicznie naszej miejscowości. Projekt zakłada zagospodarowanie budynku ściśle pod potrzeby społeczne mieszkańców Woli Mieleckiej.


 

L.dz. 08/071/2007                                                                                         Wola Mielecka, 2007-03-07

Pan Władysław Ochalik
Wójt Gminy Mielec

Pan Jan Kołodziej
Przewodniczący Rady Gminy Mielec

W imieniu środowiska społecznego Woli Mieleckiej zgłaszam projekt kompleksowego zagospodarowania nowo wybudowanego budynku pod pilne potrzeby społeczne rozwijającej się dynamicznie naszej miejscowości.

Wola Mielecka jest miejscowością, gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne a miejscowość staje się osiedlem miasta. Wzrasta liczba mieszkańców,  kreują się potrzeby komunalne, socjalne i oświatowe. Jedną z tych potrzeb jest wychowanie przedszkolne oraz świetlica szkolna

Projekt zakłada zagospodarowanie budynku ściśle pod potrzeby społeczne mieszkańców Woli Mieleckiej. Obejmuje wypełnienie 6 funkcji:

  1. W sali na parterze w pomieszczeniu o powierzchni 93,09 m kw. planuje się zlokalizowanie niepublicznego przedszkola założonego przez SIL Przedwisłocze. Powstanie niepublicznego przedszkola tylko w niewielkiej części będzie obciążeniem finansowym Gminy. Znaczną część kosztów poniosą rodzice, którzy mają wielkie trudności z otrzymaniem miejsc w placówkach mieleckich. Placówka zatrudni około 5 osób z terenu gminy.
  2. Sala widowiskowa  o powierzchni 145,9 m kw. będzie oddzielona od przedszkola i będzie służyła potrzebom wioski na różne spotkania, zebrania oraz potrzebom  szkoły jako aula do akademii, sesji popularnonaukowych i spotkań odczytowych.
  3. Pomieszczenie na I piętrze o powierzchni 90 m kw. proponuje się przeznaczyć na bibliotekę publiczną i szkolną o dotychczasowym rozwiązaniu kadrowym. Dodatkowo w tym pomieszczeniu planuje się zainstalować centrum mulimedialne z 6 komputerami podłączonymi do szkolnej neostrady.
  4. W pomieszczeniach poddasza planuje się urządzić świetlicę środowiskową jako placówkę też niepubliczną dla dzieci, których rodzice pracują.
  5. Wieczorami pomieszczenia świetlicy będą udostępniane młodzieży i środowisku w ramach odrębnej  działalności klubowej komercyjnej.
  6. Na piętrze budynku projektuje się przeznaczyć 3 pomieszczenia pod potrzeby działalności organizacji lokalnych: OSP, KGW i innych.

PODSUMOWANIE

Powyższa koncepcja zakłada utrzymanie tego budynku z następujących źródeł:

  1. Subwencji Gminy Mielec do niepublicznego przedszkola i świetlicy.
  2. Opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i świetlicy.
  3. Refinansowanie części kosztów energii elektrycznej i gazu przez Zespół Szkół w Woli Mieleckiej proporcjonalnie do powierzchni użytkowanej.
  4. Opłat za wynajem lokalu pod działalność komercyjną klubową.

Budynkiem musi zarządzać określony zarządca. Tymczasowo do czasu uruchomienia wszystkich wymienionych funkcji proponuje się powierzyć administrowanie dyrekcji Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Koncepcja ta odrzuca propozycję dotychczasową utrzymania budynku poprzez wynajem na przyjęcia weselne. Środki pochodzące z tego sposobu użytkowania są za małe na utrzymanie budynku a zniszczenia znaczne. Poza tym takie użytkowanie kłóci się zasadniczo z przedstawionym projektem zagospodarowania i funkcjonowania budynku pod potrzeby mieszkańców Woli Mieleckiej.

Otrzymuje: Pan Henryk Jaworski

Sołtys w Woli Mieleckiej

Z poważaniem,
Kazimierz Ogorzałek
Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Mieleckiej