wolanie

Ossoliniada 2008 - ”Tutaj wszędzie jest moja ojczyzna”

Szkoła w Woli Mieleckiej podtrzymuje pamięć o wielkim rodaku już prawie 40 lat. W 150 rocznicę ustanowienia fundacji Ossolińskich w szkole w 1967 roku odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Wydawnictwa Ossolineum z Wrocławia oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Od tego czasu pamięć o J. M. Ossolińskim kultywowano na lekcjach wychowawczych. Następnie w latach 1998 – 2000 podjęto starania o nadanie imienia J. M. Ossolińskiego, starania te zostały uwieńczone sukcesem i 18 czerwca 2000 roku z woli mieszkańców i nauczycieli tej szkoły Rada Gminy Mielec uchwałą ustanowiła imię szkoły i nadała sztandar, który ufundował Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Ossoliniada to święto społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, wprowadzone po raz pierwszy w 2001 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rodaka Woli Mieleckiej wielkiego patrioty, humanisty, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Przez to świętowanie młodzież jest zapoznawana z historią naszej miejscowości, oraz próbuje się wzbudzać w niej poczucie dumy, że z Woli Mieleckiej mamy wielkiego rodaka, patriotę, humanistę, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcę Biblioteki Narodowej Ossolineum i Fundacji Ossolińskich.

Na wspólne świętowanie przybyli:
- Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm RP (obecna na każdej Ossoliniadzie)
- Józef Smaczny wicestarosta powiatu mieleckiego
- Fryderyk Kapinos – wiceprezydent miasta Mielec (mieszkaniec Woli Mieleckiej)
- Bożena Mazur – sekretarz Gminy Mielec
- Jan Kołodziej przew. Rady Gminy Mielec
- Stanisława Flis – wizytator Kuratorium Oświaty
- Anna Soja – przedst. biura poselskiego senatora Władysława Ortyla
- ks. prałat Stanisław Jurek
- Zbigniew Radłowski - powiatowy organizator sportu
- Sołtysi sołectw z obwodu gimnazjum
- Dotychczas odznaczeni medalem Zasłużony dla szkoły
- Redaktorzy prasy
- Rodzice, uczniowie

Szkoła w Woli Mieleckiej jest szkołą nowoczesną, chociaż dzisiaj nowoczesność nie mierzy się ilością komputerów, czy łączy internetowych. Dzisiaj nowoczesność szkoły to, - że szkoła jest otwarta, samorządowa, pozyskuje środki na swoją działalność poprzez grupy, stowarzyszenia. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze, oraz Uczniowski Klub Sportowy Start pozyskały kwotę ponad 500 tys. zł.

Po raz dziewiąty, mieszkańcy oraz młodzież szkolna spotkała się na święcie szkoły, a zarazem święcie Woli Mieleckiej, bo takim bez wątpienia jest Osoliniada, która w tym roku odbyła się pod nazwą ”Tutaj wszędzie jest moja ojczyzna”. Zaprezentowany został dorobek i sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
Tu każdy ptak do niej się przyzna.
Źdźbło trawy najmniejszej
Odszepnie Ci wierszem.
Tu wszędzie jest moja ojczyzna.


Uroczystość rozpoczął polonez wykonany przez czterdzieści par uczniów na scenie, oraz murawie boiska sportowego.

Ossoliniada to również okazja do zaprezentowania szkolnych osiągnięć uczniów i nauczycieli. W pierwszej części spotkania najlepsi i najzdolniejsi uczniowie, którzy w Zespole Szkół doskonalą uzdolnienia i rozwijają swoje skrzydła. otrzymali pamiątkowe statuetki - czyli szkolne wiktory, oraz nagrody książkowe i wyróżnienia,

Tytuł gimnazjalisek roku 2008 uzyskały Anna Olszewska i Natalia Olszewska – laureatki wojewódzkiego konkursu historycznego i matematycznego.
Trzecią statuetkę otrzymała Barbara Bernat – finalistka wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.

Gmina Mielec ufundowała nagrody książkowe dla uczniów, którzy godnie reprezentowali gminę i szkołę w konkursach. Anna Olszewska, Natalia Olszewska, Barbara Bernat, Aneta Żelasko, Martyna Gąbka, Michał Babula, Ewelina Kilian, Joanna Kuczkowska, Paweł Różycki, Agnieszka Ćwięka , Justyna Janeczek otrzymali nagrody książkowe z rąk sekretarza UG Bożeny Mazur.
- zdobyte przez uczniów tytuły świadczą o tym, że szkoła pracuje bardzo dobrze, a odzwierciedleniem tego jest wynik egzaminu końcowego gimnazjalistów, w którym szkoła uzyskała siódme miejsce w powiecie, a wraz z innymi szkołami gminy znalazła się na piątym miejscu w województwie podkarpackim. Jest to efekt pracy uczniów, wspomagania rodziców, oraz pracy kadry pedagogicznej posiadającej pasję kształcenia młodzieży. Szkoła w Woli Mieleckiej jest szkołą nowatorską, na wysokim europejskim poziomie – mówiła Bożena Mazur.

Poseł Krystyna Skowrońska przekazała na ręce Barbary Bernat zaproszenie do zwiedzenia Sejmu RP jako nagrodę za zdobycie tytułu laureatki powiatowego konkursu literackiego szkół podstawowych i gimnazjów „Tutaj wszędzie jest moja ojczyzna”
- nagroda ma na celu zaprezentowania jak najszerszej grupie młodzieży jak wygląda praca Sejmu od środka, dlatego corocznie taką nagrodę finansuję.
- … szkoła daje wiedzę, która będzie się przydawała w dorosłym życiu, od kilku lat jestem na Ossolinidziach, pamiętam szkołę w Woli Mieleckiej z moich szkolnych lat, kiedyś byłam tutaj na wakacyjnej półkolonii i widzę jak ogromne zmiany dokonały się w szkole – wspominała poseł Krystyna Skowrońska.

Wicestarosta Józef Smaczny wręczył nagrody za zdobycie czołowych miejsc w Powiatowym Konkursie Plastycznym „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie”, książki otrzymały: Anna Wilk za II miejsce, oraz Aneta Żelasko za III miejsce. Konkurs był organizowany w ramach akcji prewencyjnej, miał na celu zapoznanie młodego pokolenia z numerami alarmowymi.

Zbigniew Radłowski wręczył pamiątkowe statuetki i medale dla Kazimierza Ogorzałka, Bogumiły Dziekan-Gąbki i Ryszarda Gąbki za wszechstronne wspieranie sportu szkolnego w środowisku powiatowym.


To, że szkoła ma sukcesy w gminie, powiecie, województwie, kraju, to zasługa nauczycieli, którzy pracują profesjonalnie, twórczo i z tego powodu są efekty. Ojcowie sukcesów szkoły: Jerzy Flis - nauczyciel historii, Halina Dębowska - nauczycielka matematyki, Bogusława Skowron – nauczycielka fizyki i matematyki, Dorota Bukowska – nauczycielka geografii otrzymali nagrody dyrektora szkoły.

Nie ma szkoły bez rodziców, Rady Rodziców i ludzi zaangażowanych w działalność szkoły. Co roku na Ossoliniadzie za pośrednictwem wyróżnionych rodziców szkoła dziękuje wszystkim rodzicom, w tym roku uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej medale „Zasłużony dla szkoły” otrzymał Andrzej Klich i Marian Soboń.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Mielec, który powiedział:
- … gratuluję młodzieży, rodzicom, nauczycielom, bo tylko dzięki ich współpracy i zaangażowaniu możliwy był ten sukces. Cieszy nas niezmiernie, że mamy nie tylko piękne obiekty oświatowe, ale przede wszystkim zdolną i pracowitą młodzież, które chce wykorzystać stworzone im dobre warunki.

Kolejnym mówcą była Anna Soja, która w imieniu posła Władysława Ortyla odczytała list:
- … pamięć o przodkach i dziedzictwie kulturowym stanowi o przyszłości narodu, a szkoła w Woli Mieleckiej jest znamienitym przykładem, dzieło patrona szkoły jest pielęgnowane na jego rodzinnej ziemi, czego uwieńczeniem jest dzisiejsza uroczystość.


W części artystycznej młodzież zaprezentowała wesoły program słowno-muzyczny pt „Wojna domowa” przeplatany występami wokalnymi młodzieży, oraz tanecznymi uczniów klas pierwszych, oraz zespołu „Wolanie” Wola Mielecka. Grupa gimnastyczna wykonywała żywiołowe akrobacje, sekcja karate Kyokushin pokazała swoje umiejętności koordynacji ruchu, a sensej Roman Jemioło bez trudu łamał jednym uderzeniem ręki siedem bloczków ułożonych jeden na drugim.

 

 

Na zakończenie festynu odbył się mecz piłkarski oldboyów złotej jedenastki lat 80-siątych Woli Mieleckiej i Czermina zakończony wynikiem remisowym 2-2.


Żywiołowy program artystyczny zostanie na długo w pamięci występującej młodzieży i licznie zebranej publiczności w słoneczną czerwcową niedzielę.

źródło: Zbigniew Wicherski

Gminny Dzień Kobiet, marzec 2008

8 marca 2008 roku w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej uroczyście obchodzono Gminny Dzień Kobiet. Wystąpił zespół Wolanie, który pod kierunkiem Bożeny Telegi zaprezentował recytacje wierszy i pokaz ludowych tańców.