Stowarzyszenie Religijne w Woli Mieleckiej

Z inicjatywy pani Rydlowej, jej córki, nauczycielki Michaliny Gumniskiej i księdza Stanisława Grzyba - proboszcza parafii Książ­nice, zorganizowano przy szkole dla młodzieży starszej Stowarzy­szenie Religijne, mające na celu organizowanie życia kulturalno-oświatowego we wsi. Prowadzono naukę tańca, śpiewu oraz urzą­dzono różnego rodzaju teatrzyki i jasełka. Zorganizowano również czytelnię, z której korzystały i osoby starsze.

Stowarzyszenie Religijne w Woli Mieleckiej.
Na zdjęciu m.in.: Michalina Gumińska (siedzi pierwsza z prawej), obok ksiądz Stanisław Grzyb
i Helena Kłos. Wśród młodzieży m.in.:Jadwiga Myjak (z domu Mazur),
Stanisława Węgrzyn (z domu Indyk), Wanda Karwacka