Aktualności

PWD Maciuś - SIL wznawia działalność

Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze” znów wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym realizując ofertę na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2013 roku pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2013 r.”

Dzień Seniora 2011, Dom Ludowy Wola Mielecka

Dzień Seniora w Woli Mieleckiej zapoczątkowany został dwadzieścia trzy lata temu i stał się cykliczną imprezą. Seniorzy cały rok czekają na ten dzień i dlatego warto dla nich kontynuować takie imprezy. To nie tylko powód do spotkania, ale także docenienie i urozmaicenie ich życia. Niestety od kilku lat brakuje wsparcia finansowego ze strony urzędu gminy dla tej formy integracji mieszkańców. Spotkania odbywają się dzięki zaangażowaniu Koło Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, sołtysa, oraz młodzieży.