Aktualności

Powstał fundusz sołecki

Sejm 20 lutego 2009 roku uchwalił ustawę o funduszu sołeckim. Ma ona wejść w życie 1 kwietnia 2009 r. Przedstawiamy najważniejsze zasady jej funkcjonowania.

Zebranie sprawozdawcze OSP Wola Mielecka

Na początku roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mielec odbywają się zebrania sprawozdawcze za rok 2008. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań 14 lutego 2009 roku obradowali druhowie OSP Wola Mielecka.

XIII Dożynki Podkarpackie , Radomyśl Wielki

Wiejscy artyści z całego województwa podkarpackiego pokazali, co potrafią zrobić z ziaren, kłosów zbóż i kwiatów na XIII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego , który jak corocznie odbył się w Radomyślu Wielkim. 7 września 2008 roku przy pięknej słonecznej pogodzie można było obejrzeć korowód sześćdziesiąt sześć wieńców wśród których były korony, krzyże, kapliczki, zarysy mapy Polski, orły, kosze, dzwony, gołębie, girlandy korytka pełne plonów ziemi i leśnego runa. Do konkursu zgłosiły się grupy wieńcowe z dziesięciu powiatów.

II Dożynki Powiatu Mieleckiego

W powiecie mieleckim uroczystości dożynkowe były celebrowane we wszystkich dziewięciu gminach, jednakże brakowało tej jednej, która byłaby uwieńczeniem wszystkich obchodów i skupiała przedstawicieli wszystkich gmin. W 2007 roku władze powiatu mieleckiego zdecydowały o wznowieniu obchodów uroczystych obchodów Dożynek Powiatu Mieleckiego, w których zaprezentować mogłyby się wszystkie gminy powiatu.