Category: 2018
Statystyka 2018 roku Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej ks.Zbigniew Smołkowicz 10 rocznica powołania parafii ku czci Bożej Opatrzności z biskupe...
Grupa Wokalna Wolanki, Dzień Seniora Wola Mielecka 27.01.2018 wideo: ZBigniew Wicherski www.wolamielecka.pl
Grupa Wokalna Wolanki w repertuarze rozrywkowym, Wola Mielecka 27.01.2018. Dzień Seniora. wideo: Zbigniew Wicherski www.wolamielecka.pl
27 stycznia 2018 roku w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Dzień Seniora 2018. Występ Grupa Wokalna Wolanki W...