Aktualności

Ludzie boją się Wisłoki

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce, w dniu 28 lutego 2010r. o godzinie 2.00 prezydent Mielca wprowadził na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe.
- W nocy z soboty na niedzielę stan Wisłoki wzrósł do poziomu ostrzegawczego, czyli 480 cm. W niedzielę o godzinie 6.00 poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 507 cm, przy stanie alarmowym 550 cm. Przy takim stanie rzeka pozostaje w korycie, lokalnie mogą jednak wystąpić podtopienia pól i łąk.

Rozmawiali z ministrem o programie przeciwpowodziowym

W ciągu kilku najbliższych miesięcy ma powstać harmonogram tegorocznych prac w ramach programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.
Posiedzenie zespołu opracowującego program, na czele z ministrem spraw wewnętrznych i administracji odbyło się w piątek w Mielcu.

Elektrownie wodne na Wisłoce

Czy inwestycje nad Wisłoką wytępią ryby i spotęgują zagrożenie powodzią? Wiele kontrowersji wywołują plany budowy elektrowni wodnych w nurtach Wisłoki. Wędkarze uważają, że ich efektem będzie całkowite wymarcie ryb. Ale to nic w porównaniu z obawami części radnych, którzy twierdzą, że inwestycje mogą generować zagrożenie powodziowe.

Powódź w powiecie mieleckim 2007

W nocy z piątku na sobotę, w wyniku intensywnych opadów wezbrane potoki i woda gromadząca się w obniżeniach terenu podtopiły, a w niektórych przypadkach zalały, wiele gospodarstw i domów. W miejscowości Narożniki w gm. Radgoszcz (pow. Dąbrowa Tarnowska) doszło do rozmycia odcinka wału na lokalnym zbiorniku retencyjnym.

Kładka bubel, czyli ekspertyza dotycząca wybudowanej kładki przez Wisłokę

Grupy czteroosobowe, w odległości co najmniej 5 metrów – w taki sposób powinien się odbywać przemarsz po środkowej części kładki (przęśle nurtowym). Wskazania w ekspertyzie są jednoznaczne. Przy konstrukcji stalowej przęsła nurtowego (tej części kładki z wyraźnym wygięciem) konieczne jest wykonanie jego wzmocnienia. Według eksperta szacunkowy koszt wykonania wzmocnienia przęsła, uwzględniając ceny za czerwiec tego roku, wynosi 465 tysięcy złotych.