Aktualności

Ruszyły prace nad przygotowaniem trzech koncepcji budowy mostu na Wisłoce w Mielcu

Umowę na opracowanie koncepcji budowy mostu na rzece Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi podpisali starosta powiatu mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, wicestarosta Andrzej Bryła oraz skarbnik powiatu Jadwiga Mysona, a ze strony wykonawcy właściciel Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Mirosław Bajor, który wygrał przetarg na wykonanie koncepcji.

Będą trzy koncepcje dla lokalizacji mostu na Wisłoce

Od kilku lat trwa w Mielcu dyskusja o potrzebie budowy drugiego mostu na Wisłoce, jego lokalizacji i wielkości. Najbardziej lansowanym pomysłem jest budowa mostu pomiędzy Złotnikami i Wolą Mielecką wraz z drogami dojazdowymi. Od strony miasta trasa prowadziłaby przedłużoną ulicą Traugutta, przez gminę Mielec trasa poprowadziła by zupełnie nową drogą, która przecięłaby Wolę Mielecką i niezabudowanymi terenami poprowadziłaby aż do lasu piątkowieckiego, gdzie łączyłaby się z istniejąca teraz drogą wojewódzką Mielec – Lisia Góra. Miałaby to być także droga wojewódzka, a most miałby przyjmować samochody ciężarowe. Choć jest i pomysł by powstał tylko most dla samochodów osobowych, byłoby to tańsze rozwiązanie.

Pieniądze na ochronę przeciwpowodziową dla Mielca i Wola Mieleckiej

Ponad 96 milionów złotych trafi na Podkarpacie na budowę i remont wałów przeciwpowodziowych. W tej kwocie mieści się dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 44 i pół miliona złotych. Pozostałe 39 i pół miliona zł pochodzić będzie z Rezerwy Celowej budżetu państwa. Za te pieniądze do 2014 roku wybudowanych prawie sześć kilometrów nowych wałów na Wisłoce, a ponad osiem kilometrów zostanie przebudowanych i zabezpieczonych przed przemakaniem.