Czy Pani minister skreśliła nam wały powodziowe na zawsze ?

Jesteśmy zaniepokojeni zabraniem 100% środków finansowych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w województwie podkarpackim, które w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gwarantował nam poprzedni rząd.Pani decyzja bardzo boleśnie dotknęła mieszkańców naszego powiatu, gdyż straciliśmy środki finansowe.


Jeżeli nie wykonamy tego zadania w latach 2008-2013 nie wykonamy go nigdy! W związku z powyższym, my mieszkańcy Woli Mieleckiej, Podleszan, Książnic, oraz powiatu mieleckiego apelujemy do Pani Minister o zmianę tej, jakże dla nas krzywdzącej decyzji.