Powiatowy System Monitoringu Powodziowego

Do eksploatacji został oddany unowocześniony, wyposażony w panele słoneczne, powiatowy System Monitoringu Powodziowego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka oraz jej dopływach na terenie powiatu mieleckiego” Starostwo Powiatowe w Mielcu zrealizowało przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Koszt zadania to 21 000 zł, w tym: dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 10 500 zł.

Zadanie obejmowało modernizację siedmiu stacji pomiarowych Systemu Monitoringu Powodziowego zlokalizowanych w miejscowościach Gawłuszowice, Podborze, Przecław, Sadkowa Góra, Wola Mielecka, Zabrnie, Ziempniów. Modernizacja polegała na modyfikacji oprogramowania stacji pomiarowych oraz zainstalowaniu do nich paneli słonecznych, które będą źródłem zasilania akumulatorów. Takie rozwiązanie powoduje, iż stacje te stały się bezobsługowe, tzn. nie ma już konieczności uciążliwego ich montażu i demontażu z mostów i potrzeby ładowania akumulatorów.

Wszystkie zmodernizowane stacje pomiarowe zostały przetestowane i sprawdzone pod względem wszystkich żądanych funkcji jakie powinny spełniać, a w szczególności pod względem współpracy baterii słonecznej z akumulatorami.

Aktualny stan wód w rzekach Powiatu Mieleckiego, aktualizowany codziennie, można go na bieżąco śledzić na powiatowej stronie internetowej www.powiat-mielecki.pl w zakładce „Komunikaty i ostrzeżenia”.
 
Ponadto, każdy mieszkaniec powiatu może anonimowo dopisać swój numer telefonu komórkowego do bazy danych Systemu, chcąc być nieodpłatnie powiadamianym o każdym zagrożeniu powodziowym, w tym przekroczeniu stanu ostrzegawczego, alarmowego, a także aktualnych i prognozowanych stanach wód w rzekach podczas przechodzenia fali powodziowych. Link do takiej możliwości znajduje się również na głównej stronie powiatu