Ogłoszenia parafialne 2013 roku

V Niedziela Wielkiego Postu, 17 III 2013
1. Dziękujemy Bożej Opatrzności za przeżyte Rekolekcje parafialne.  Jesteśmy wdzięczni księdzu Józefowi Pachutowi  za wygłoszone nauki. Dziękujemy rodzinie Muryjasów za ofiarowane produkty żywnościowe do kuchni, zaś pani Janinie Krzysztofik z rodziną za bezinteresowną pomoc w sporządzaniu posiłków .
2. W liturgii Kościoła przeżywać będziemy we wtorek Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP i opiekuna Kościoła Zapraszamy w tym dniu na Mszę świętą o godz. 18:00 nie tylko solenizantów ale wszystkich parafian. Pragniemy także modlitwą za wstawiennictwem Św. Józefa  wypraszać potrzebne łaski nowemu papieżowi Franciszkowi.
3. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskie . Poświęcenie palm i procesja z nimi  będzie przed Mszą św. o godz. 11:00. Zachęcamy szczególnie dzieci do udziału w konkursie palm. Składka w tym dniu przeznaczona jest na utrzymanie Seminarium Duchownego w Tarnowie zaś ofiary  do puszek w tym dniu przeznaczone będą na kwiaty do grobu Pańskiego i Ciemnicy .
4. Aby wesprzeć diecezjalne i parafialne dzieło „Caritas” w dalszym ciągu zapraszamy do nabywania baranków i paschalików wielkanocnych w kwocie 5 zł.

5.Różaniec w środę prosimy by poprowadziła Róża Bł. Jana Pawła II.
6. Spotkania formacyjne
W tym tygodniu zapraszamy:
1. We wtorek godz. 16.30 -  DSM
2. We środę po Mszy św. - KRĄG BIBLIJNY
3. W piątek po Mszy św. -  MŁODZIEŻ
4.  W sobotę godz. 8.30  - LEKTORÓW ,  a na godz. 9.00 - MINISTRANTÓW
5. W sobotę na g. 10.00 -  SCHOLA


IV Niedziela Wielkiego Postu, 10 III 2013
1. Witamy w naszej wspólnocie księdza Józefa  Pachuta proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża w Ziempniowie, który będzie głosił dla nas nauki rekolekcyjne. Ten  święty czas rekolekcji zawierzamy miłosiernej Bożej Opatrzności.
2. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi sprawowane będą do środy włącznie o godz. 7:30 i 18:00 . Młodzież z Gimnazjum zapraszamy na godz. 9:30 zaś dzieci ze szkoły podstawowej w poniedziałek i środę na godz. 11:00 a we wtorek na 13:30.
3. Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek od godz. 14:30 do 18:00 z półgodzinną przerwą od godz. 16:00.
4. Jesteśmy wdzięczni wszystkim parafianom za ofiary z ubiegłej niedzieli w kwocie 4570 zł. i 2600 zł. w kopertach na rzecz budowy świątyni. Za te między innymi ofiary zakupiliśmy 30 kubików desek oraz poprawiliśmy nawierzchnię parkingu. W najbliższych dniach jeżeli pogoda pozwoli wznowimy prace zbrojarskie i ciesielskie przy wznoszeniu świątyni.
5. Aby wesprzeć diecezjalne i parafialne dzieło Caritas zachęcamy do nabywania baranków i paschalików wielkanocnych w cenie 5 złotych .
6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7:30 będzie zmiana tajemnic różańcowych.


III Niedziela Wielkiego Postu, 3 III 2013
1.Jesteśmy wdzięczni parafianom z Czermina za pomoc w kwocie 5570 zł. na rzecz budowy świątyni. Dziękujemy także za dzisiejsze ofiary przeznaczone na ten cel. W intencji wszystkich ofiarodawców odprawiona będzie Msza św. w środę w czasie rekolekcji.
2. W poniedziałek w liturgii przeżywać będziemy święto Św. Kazimierza – królewicza. Wszystkim solenizantom a także paniom w przeddzień ich święta składamy serdeczne życzenia i zapraszamy do udziału we Mszy świętej.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Józef Pachut proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w Ziempniowie. Na Mszę św. o godz. 7:30 zapraszamy wszystkich rodziców gdyż po Mszy św. będzie dla nich nauka stanowa . Zaś na godz. 11:00 zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne i ze szkoły podstawowej. Dokładny program rekolekcji  wywieszony jest w gablocie a także został dostarczony do każdego domu w naszej parafii. Prośmy Pana Boga w tym  tygodniu o światło Ducha św. dla księdza rekolekcjonisty i wszystkich parafian. / ZOBACZ Program rekolekcji wielkopostnych /
4.Bardzo prosimy aby modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadziła w środę Róża Św. Maksymiliana. W tym dniu zapraszamy także na Mszę św. i spotkanie po niej dzieci z  klasy II wraz z rodzicami .
5. W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Duszpasterską Radę Parafialną.
6. Nabywając baranki wielkanocne możemy kwotą 5 złotych wesprzeć parafialne i diecezjalne akcje charytatywne.


II Niedziela Wielkiego Postu, 24 II 2013
1. Dzisiaj dzieło budowy świątyni w naszej miejscowości wspiera wspólnota parafii  Czermin. Za dary ich serc odpłaćmy naszą modlitwą . Ofiary z przyszłej niedzieli przeznaczone będą także na ten cel .  Z racji I Niedzieli na Mszę św. o godzinie 11:00 zapraszamy wszystkie dzieci .
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych : w piątki na Drogę krzyżową a w niedzielę na Gorzkie żale . Módlmy się w czasie nich o światło Ducha Świętego  dla księdza rekolekcjonisty Józefa i całej naszej parafii na czas zbliżających się rekolekcji parafialnych.
3. W tym tygodniu przypada I  Piątek i Sobota miesiąca marca. Spowiedź przed I piątkiem będzie w środę i piątek od godz. 17:00 . W I piątek zapraszamy młodzież z klas III Gimnazjum na kolejny dzień przygotowania duchowego do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Sakrament ten będzie udzielony naszej młodzieży 6 kwietnia w Bazylice  Świętego Mateusza w Mielcu.
Do chorych  po domach udamy się w piątek od godz. 14:00.
4. Bardzo prosimy aby Różaniec w środę poprowadziła Róża Św. Ojca Pio.


I Niedziela Wielkiego Postu, 17 II 2013
1.Wędrówka ku świętom Paschalnym, którą podejmuje Kościół w okresie wielkopostnym, jest drogą pokuty, ściśle związaną z głęboką refleksją nad własnym życiem. Aby dobrze przeżyć Wielki Post i odnowić ducha zapraszamy na Nabożeństwa: Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 16:30 - dzieci i o 17:30 - dorosłych ; Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15:00. Pogłębionej refleksji nad życiem służyć będą Parafialne Rekolekcje wielkopostne,  które rozpoczną się w 4 niedzielę Wielkiego Postu 10 III .
2.W przyszłą niedzielę parafia Czermin wspierać będzie budowę świątyni  w naszej parafii , zaś ofiary do puszek przeznaczone będą jako pomoc polskim misjonarzom w dziele „Ad Gentes”.
3.W Piątek przypada święto Katedry Św. Piotra Apostoła . W sposób szczególny będziemy się modlić w intencji ustępującego papieża Benedykta XVI oraz o wybór nowego Namiestnika Chrystusa na ziemi , który sprostałby wyzwaniom współczesnego świata .
4.Bardzo serdecznie zachęcamy w Wielkim Poście do lektury gazet religijnych Małego i Dużego Gościa Niedzielnego oraz biuletynów misyjnych .
5.Różaniec w tym tygodniu prosimy by poprowadziła w środę Róża Św.  Faustyny .
6.W minionym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Stefania Tomczyk – lat 93 – polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu : Dobry Jezu …